Akcja zieleń – w Poznaniu

Przykład z Poznania podjętych działań:

Protokół z zebrania technicznego Nr 1

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu (III kadencja)
Komisja Zieleni

1. Cel Komisji wpisuje się w:
Uzasadnienie do Uchwały Nr 2/2018 MRS w Poznaniu
w sprawie udziału seniorów w gospodarowaniu zielenią miejską

Celem wskazanych działań jest aktywizacja i angażowanie poznańskich seniorów (144 tys. osób) w sprawy zieleni miejskiej. Stanowią oni niewykorzystany potencjał wiedzy i doświadczenia w gospodarowaniu zielenią, a jednocześnie są głównym beneficjentem usług ekosystemów, jako bywalcy parków, skwerów i użytkownicy 17 tysięcy działek w 89 Rodzinnych Ogrodach Działkowych Poznania.

Proponowany model partycypacji osób starszych w sprawy zieleni wypracowany wspólnie z przedstawicielami jednostek miejskich (ZZM) oraz tematycznych NGO (Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe, Fundacja alter eko) może stanowić źródło inspiracji do działania i dalszego wzrostu aktywności seniorów w życiu publicznym.

Przyjęcie uchwały nie stwarza dla żadnego podmiotu obowiązku współpracy z Radą Seniorów, stanowi jednak czytelny i konkretny sygnał, że Rada Seniorów jest gotowa do współpracy w zakresie troski o zieleń Poznania i oczekuje jej od wszystkich instytucji zajmujących się kształtowaniem lokanego środowiska przyrodniczego.
W związku z powyższym uchwała jest uzasadniona.
[źródło: http://mrs.poznan.pl/uchwala-nr-2-2018-z-5-03-2018/]

2. 12 marca 2018 r. została powołana Komisja Zielni w MRS

Skład:
Jędrzej Stefan Oksza – Płaczkowski – Przewodniczący
Alicja Wilak,
Maria Kociołek – Kurczewska,
Mateusz Hurysz – Sekretarz,
Małgorzata Woźniak,
Hanna Klauzińska,
Włodzimierz Marciniak,

Kontakt: e-mail; jedrzej_s_placzkowski@poczta.onet.pl
tel.: 601543740

3. Spotkanie techniczne – Wielki czwartek, dnia 29 marca 2018 r.

Uczestnicy: Jędrzej Stefan Oksza – Płaczkowski, Maria Kociołek
Mateusz Hurysz, Hanna Klauzińska, Włodzimierz Marciniak.

Podjęte decyzje:

1. Omówienie celów Komisji Zielni w MRS (przewodniczący J. S. Oksza-Płaczkowski);
2. Inicjatywa nazwania jednego ze skwerów poznańskich – „Skwer seniorów poznańskich”;
3. Zapytanie w sprawie możliwości rewitalizacji zielenią podwórza przy WM w Poznaniu (Junacka 11 – 21), (sekretarz Mateusz Hurysz)
4. Wolne głosy.

Sporządził: Jędrzej Oksza-Płaczkowski

Art. pokrewne:

Dyskusja (1)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *