Posts by: admin

MRS spotkała się z zespołem dziennikarzy

Trzeciego lutego 2016 r. Prezydium oraz rzecznik prasowy MRS spotkali się z powołanym w grudniu ub.roku  Zespołem dziennikarzy obywatelskich.  Obecny na spotkaniu dziennikarz Radia Emaus - ks. Wojciech Nowicki przeprowadził…

Założenia Planu Zdrowotnego Miasta Poznania na lata 2010-2014

“Założenia Planu Zdrowotnego Miasta Poznania na lata 2010-2014, jako dokumentu strategicznego w planowaniu długookresowej polityki zdrowotnej dla mieszkańców Poznania. Poznań 2009” - stanowią wytyczne działań w sferze zdrowia publicznego. Priorytety…

Polityka Społeczna 2020+ dla Miasta Lodzi

Dla porównania zob. "Polityka Społeczna 2020+ dla Miasta Lodzi. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych." Projekt w konsultacji - styczeń 2015. Część dot. seniorów zob. s 132-135: "Włączyć seniorów jako ważną i…

Senior-WIGOR

Program przewiduje finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów oraz samorządów województw - w zakresie tworzenia i prowadzenia Dziennych Domów „Senior-WIGOR” oraz Klubów „Senior-WIGOR”. Zapowiedź działań na rzecz tworzenia takich…

Projekt Statutu przygotowany przez MRS

Stosując się do wymogu ustawy o samorządzie MRS postanowiła na koniec swej kadencji (listopad 2014) przygotować projekt ‚Statutu MRS‚, który w październiku br. oficjalnie złożono w Wydziale Zdrowia i Spraw…

Wsparcie i aktywizacja społeczna seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów wspólnie z Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych podjęła w 2012 roku prace merytoryczne związane z przygotowaniem Programu Wsparcie i Aktywizacja Społeczna Seniorów…

Polityka senioralna trafia na Wiejską

Sejm RP w dniu 9 maja 2014 roku powołał nową stałą komisję sejmową – Komisję Polityki Senioralnej. Inicjatywa Pani Marszałek Ewy Kopacz, wspierana przeze mnie i Parlamentarny Zespół ds. UTW,…

Na początek polecana lektura wyjaśniająca

Bereziuk Dariusz, Co to jest integracja międzypokoleniowa? „Konieczność zbudowania pozytywnych relacji międzypokoleniowych stała się faktem. Narastająca potrzeba sformułowania dialogu pomiędzy pokoleniami wynika z wielu przyczyn i podyktowana jest zmianami demograficznymi.…

Jak media kształtują stereotyp starości?

"Z badań nad stereotypami wyłania się osobliwy obraz ludzi starych. Polaryzuje on różnice między młodszymi i starszymi osobami. Badania nad stereotypami starych ludzi są popularyzowane licznymi publikacjami, natomiast badania weryfikujące…