Posts by: Zdzisław Szkutnik

Tu jest mój dom

„Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA to nowe miejsce na mapie Poznania, które oferuje bezpłatne wsparcie dla opiekunów osób starszych. Zapewnia dzienną opiekę dla seniorów znajdujących się pod ich opieką. Domownicy,…

Bezpłatne usługi dla seniorów w nowym roku

“W nadchodzącym roku poznańscy seniorzy będą mogli korzystać z dotychczasowych świadczeń wprowadzonych przez miasto z myślą o podniesieniu komfortu ich codziennego życia. Pojawią się także nowe świadczenia. Będzie można korzystać…

Obowiązkowe badania dla starszych kierowców

„Unia Europejska we wszystkich krajach członkowskich ma zamiar wprowadzić obowiązkowe i regularne badania dla kierowców powyżej 60. roku życia. Polskie Ministerstwo Infrastruktury nie ma nic przeciwko weryfikowaniu umiejętności seniorów, ale…