Dobra zmiana w polityce senioralnej

Staramy się dostarczać Państwu Seniorom na naszej stronie informacje w sposób obiektywny i bezstronny, niezależnie od ich politycznej proweniencji. Ważne, by były dla Seniorów pomyślne i przydatne.

Warto więc zwrócić uwagę na najnowszą prezentację działań rządu i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. ‚Dobra zmiana w polityce senioralnej‘. Materiał ten ukazał się pod koniec marca na stronie wspomnianego MRPiPS, odwołując się zarazem do innego opracowania, także przywoływanego wcześniej na naszej stronie, zatytułowanego ‚Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność‘:

Rosnąca liczba ludności w wieku powyżej 60 roku życia wymusza na polityce publicznej Polski rozwój polityki społecznej skierowanej do tej grupy osób w celu stworzenia warunków do zaspakajania jej potrzeb oraz kształtowania prawidłowych relacji między starszym a młodszym pokoleniem. 

W ramach polityki społecznej wobec osób starszych rząd podejmuje działania związane z sytuacją materialną i mieszkaniową seniorów, zapewnieniem im dostępu do opieki zdrowotnej, jak również z aktywnością zawodową, społeczną, edukacyjną, kulturalną czy sportową osób starszych. Przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie minimalnych świadczeń, największa od 5 lat waloryzacja rent i emerytur, aktywizacja społeczna osób starszych, zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, rozszerzenie katalogu uprawnień opozycji antykomunistycznej czy wsparcie weteranów i kombatantów wojennych – to tylko część działań podejmowanych przez rząd z myślą o seniorach. Poniżej prezentujemy najważniejsze z tych działań.

Zatem, zapraszamy do lektury pierwszego z wyżej wymienionych dokumenów liczącego 36 stron – TU

Źródło 

Zob. też art. pokrewne, m.in.:

  • Polityka senioralna M.Poznania – TU oraz TU
  • O usługach dla Seniorów – TU oraz  TU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *