Ramowy plan zamierzeń MRS (tematy wiodące) na 2016 rok
(wersja podstawowa)

 1. Styczeń
 • Spotkanie MRS z przedstawicielami poznańskich Klubów Seniora (ok. 50)
  w celu przedstawienia oferty wspierającej ich działalność (funkcja integracyjna i inspiracyjna).
 • Info o rezultatach pilotażowego projektu ‚Asystent Seniora‘.
 • Spotkanie MRS z Przewodniczącym Rady Miasta Grzegorzem Ganowiczem.
 1. Luty
 • Wspólne posiedzenie poznańskiej MRS z Radami Seniorów województwa wielkopolskiego (17).
 • Zagrożenia bezpieczeństwa i ubóstwo wśród seniorów.
 • Spotkanie Miejskiej Rady Seniorów z Zastępcą Prezydenta Miasta – Jędrzejem Solarskim (z udziałem Prezydenta Jacka Jaśkowiaka?) – o MRS: dotychczasowej pracy, problemach i sprawach do podjęcia.
 1. Marzec
 • Mieszkalnictwo i budownictwo dla Seniorów
 • Archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji MRS, zakres obsługi biurowej MRS przez WZiSS UM
 • Udział MRS w Targach ‚Aktywni 50+‘ (22-23 IV)
 1. Kwiecień
 • Obecność kultury w życiu codziennym seniorów przez zwiększanie dostępności zasobów kultury. Kulturalne aktywności Seniorów.
 1. Maj
 • Spotkanie MRS z kierownictwem Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Iwalidów Henrykiem Zywertem oraz przedstawicielami 29 Kół Związku w Poznaniu, a także z Okręgowym Zarządem   Polskiego Związku Działkowców: dr. inż. Zdzisławem Śliwą
 • Miasto Przyjazne Starzeniu: przestrzenie publiczne i budynki przyjazne starzeniu, infrastruktura (chodniki, przejścia dla pieszych), przyjemne i czyste otoczenie, tereny zielone.
 1. Czerwiec
 • Stan odżywiania a sprawność funkcjonalna Seniorów. Wpływ żywienia na zmianę rytmów biologicznych ludzi starszych
 1. Lipiec
 • MRS w czasie 2-miesięcznego okresu wakacyjnego funkcjonować będzie w zależności od bieżących potrzeb w trybie obiegowym (paragr. 8 Statutu)
 1. Sierpień

– jw.

 1. Wrzesień
 • Promowanie problematyki senioralnej na platformie ‚Porozumienia Rad Osiedlowych‘ (43) oraz na łamach ok. 20 gazet osiedlowych.
 1. Październik

-UTW jako element programu edukacji obywatelskiej Seniorów, promocja partycypacji społecznej.

 1. Listopad
 • Konferencja środowiskowa podsumowująca efekty 13-letniego wdrażania polityki społecznej M.Poznania wobec starości i ludzi starszych, wyznaczonej Uchwałą RM z 18 listopada 2003 r.
 1. Grudzień

– NGO mające w profilu swojej działalności problematykę senioralną – ich rola w programie ‚Miasta Przyjaznego Starzeniu‘.

Uwaga! Wersję realizacyjną zamierzeń, znacznie rozbudowaną o cele, wykaz zapraszanych gości i nazwiska członków MRS przygotowujących temat – posiadają członkowie Rady.