Gospodarstwa opiekuńcze w Polsce

To stosunkowo nowa idea, która przywędrowała do nas z… Holandii, ale jak większość dobrych pomysłów, zdążyła zatoczyć już szeroki krąg po innych krajach. W Polsce zaczął ją początkowo promować Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ODR), dzisiaj zyskała ona wielu kolejnych orędowników.

Pomysł zasadza się na leczeniu ludzi przez kontakt z drugimi ludźmi w warunkach wiejskich. Wychodzi to taniej niż utrzymanie starszej osoby w DPS, a przede wszystkim zdrowiej, często bez leków. Jeśli właściciele zwykłego wiejskiego gospodarstwa mają podstawowe kompetencje interpersonalne, tj. empatię wymieszaną w miarę równych proporcjach z serdecznością, to właśnie jest to, o co w tym wszystkim chodzi.

Fot. z prezentacji nt koncepcji gospodarstw opiekuńczych (poniżej)

Na ogół większość starszych osób uczestniczących w „herbatkowej terapii“, jak żartobliwie nazywa się te działania, pamięta wieś z własnego dzieciństwa. Jest to więc dla pensjonariuszy takiego gospodarstwa w pewnym sensie podróż sentymentalna. Uczestnicy „odnajdują w sobie te dobre emocje, kiedy świat był prosty i radosny jak zrywanie malin z krzaka prosto do ust“. (zob. art. J.Ćwieluch, M.Ćwieluch, Terapia herbatkowa. „Polityka“ 2019 Nr 35, s. 92-97).

Dzisiaj gospodarstwo opiekuńcze, jako miejsce świadczenia usług społecznych w oparciu o zasoby tradycyjnego gospodarstwa rolnego, nie jest jedynym, jakkolwiek oryginalnym tego rodzaju „usługodawcą“. Zastanówmy się, jak wyglądałby nasz kraj bez analogicznej usługi społecznej, jaką świadczy, chociażby Polski Związek Działkowców – Stowarzyszenie Ogrodowe (w Poznaniu 89 ROD, ok. 18 tys. działek i 35 tys. użytkowników, w tym 70% to Seniorzy, w PL prawie 950 tys. działek i 2-3 mln użytkowników) czy prawie 16 tys. jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Fot. z prezentacji nt koncepcji gospodarstw opiekuńczych (poniżej)

Z będącej w obiegu definicji gospodarstwa opiekuńczego wynika, iż jest to forma wsparcia w zakresie opieki i/lub integracji społecznej na rzecz osób i rodzin w celu poprawienia ich funkcjonowania, realizowana w ramach gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą. Zwykle posiada ono zwierzęta gospodarskie i uprawy rolnicze możliwe do wykorzystania w agroterapii.
Więcej o koncepcji funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Polsce – zob. prezentacja 65 slajdów – TU

Uzbierała się już garść opracowań nt gospodarstw opiekuńczych, więc jeśli kogoś zainteresowało to zagadnienie (może mieszka na wsi i upatrzy w tej idei coś dla siebie?), to polecamy kilka miejsc w internecie, np. TU  Czy wortal Gospodarstwa opiekuńcze – TU 

WAŻNA INFO RETROSPEKTYWNA!

Bezzwrotna premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach

„Od 30 września do 29 października 2019 r. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.

Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła 100 tys. zł, i uzależnienie jej od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie. I tak otrzyma on:

 • 150 tys. zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 tys. zł – jeżeli w biznesplanie zadeklaruje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 tys. zł – jeżeli zaplanuje w biznesplanie utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy. […]“

Więcej czytaj na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – TU

oraz słuchaj audycje w programie 1 Polskiego Radia – TU

Zob. też art. podobny – TU

Dyskusja (1)

 1. fan MRS

  Właściwa polityka zachęca do innowacji społecznych!

  Jest to jedno z zaleceń autorstwa Dirka Jarre‘:
  Dirk Jarre‘: Zalecenia dla decydentów dotyczące wspierania aktywnego starzenia się w społeczeństwie osób w każdym wieku. Wiedeń: Wiedeński Pozarządowy Komitet ds. Starzenia się, 2016. ss.32.

  Pełny tekst pod poniższym linkiem:
  http://mrs.poznan.pl/miedzynarodowe-zalecenia-dla-decydentow-dotyczace-wspierania-aktywnego-starzenia-sie/

  Tam na stronie 26 napisano:

  „Procesy innowacji społecznych, ważny czynnik napędowy skutecznego rozwoju społecznego, rzadko występują w zamkniętym, kontrolowanym społeczeństwie, które nie posiada kultury dyskusji lub jest ona niska. Innowacje społeczne wymagają sprzyjającego otoczenia oraz wysokiego stopnia pozytywnego uznania opcji alternatywnych, które nie są narzucane przez władze.
  Polityka, która nie obawia się zmian, ale ma zamiar sprawić, by społeczeństwo radziło sobie z istniejącymi lub oczekiwanymi nowymi wyzwaniami, powinna zapewnić niezbędne zachęty i warunki dla innowacyjnych procesów, które są prowadzone przez bardzo różne podmioty, czy to organizacje społeczne, podmioty rynkowe czy indywidualne osoby. Takie sprzyjające warunki można stworzyć za pomocą odpowiednich przepisów, przy minimum publicznych przepisów i kontroli, zapewniając kapitał inwestycyjny lub otwierając drzwi dla nietypowej współpracy.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *