Inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów – 1 października 2015

Cele Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Inauguracyjny OPS będzie stanowić ważny etap tworzenia ogólnopolskiej reprezentacji osób starszych, konsolidacji środowisk seniorskich oraz budowania partnerskich relacji polskich seniorów z parlamentem i rządem.

Założonymi przez inicjatorów priorytetami OPS będą: rzecznictwo i reprezentacja osób starszych wobec władz publicznych, monitorowanie i ocena rządowych programów dotyczących osób starszych, formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych poprawiających sytuację życiową osób starszych. Środowiska inicjatywne za niezbędne uważają stałe monitorowanie sytuacji osób starszych, z uwzględnieniem aspektów społecznych, medycznych i ekonomicznych.

Inauguracyjny OPS na pierwszym posiedzeniu przyjmie regulamin działania, ukształtuje swoje władze i powoła komisje problemowe.

main.img

Delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów będzie składał się z delegatów reprezentujących trzy środowiska inicjatywne tj. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminne rady seniorów.

Obywatelski Parlament Seniorów będzie wydarzeniem cyklicznym i w kolejnych edycjach będzie uzupełniany o delegatów pochodzących z nowo powstających gminnych rad seniorów i innych zainteresowanych reprezentatywnych organizacji seniorskich.

Inicjatorzy przyjęli następujące zasady ukształtowania się składu inauguracyjnego OPS:

  • Gminna rada seniorów może wskazać jednego delegata tj. przewodniczącego rady lub inną osobę wskazaną przez radę seniorów.
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku może wskazać jednego delegata tj. prezesa UTW (kierownika UTW) lub inną osobę wskazaną przez organ statutowy lub podmiot prowadzący. Rekrutację delegatów UTW prowadzi Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wskazuje jako delegatów – statutowych delegatów wybranych na Krajowy Zjazd Delegatów PZERiI. Delegatów zgłasza Zarząd Główny PZERiI.”

MRS w Poznaniu reprezentować będzie jej członek –  prof. Jerzy Babiak.

Więcej czytaj na stronie Sejmu RP TU oraz na stronie MRS TU

Obywatelski Parlament Seniorów ma swoją stronę, kliknijwww.ops2.pl.tl

Dyskusja (1)

  1. Ireneusz Frelichowski

    Mimo że prosiłem, aby w delegatach do Parlamentu Seniorów uwzględnić również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora zrzeszające Kluby Seniora działające w różnych środowiskach Sejmowa Komisja Senioralna z jej Przewodniczącym zbywa milczeniem. Kluby Seniora na pewno zrzeszają większą grupę seniorów jak pozostali organizatorzy. Zarówno zbyto milczeniem przesłane wnioski z Sejmiku Seniorów, tj. uwzględnienia w opracowywanych dokumentach Klubów Seniora i powołania Rzecznika Praw Seniora
    Z poważaniem
    Ireneusz Frelichowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *