Materiały z senioralnej debaty oksfordzkiej (23 stycznia 2020), część 1

23 stycznia br. odbyła się w Baraku Kultury  debata oksfordzka poświęcona zagadnieniu bezpłatnych usług dla Seniorów Poznania. Czy cele spotkania, a jednym z nich było szersze dotarcie do środowiska osób starszych z tą problematyką, zostały osiągnięte? Wydaje się, że w dużym stopniu tak, gdyż sala w zasadzie była pełna,  pojawiły się też media, których doniesienia będziemy kolejno Państwu przybliżać, a teraz otrzymaliśmy możliwość zaprezentowania Państwu w rozszerzonej nieco wersji (w celu poprawy komunikatywności) roboczych tekstów poszczególnych wystąpień mówców dwóch Zespołów: Propozycji i Oponentów, w formie cyklu publikacji. W pewnym stopniu  materiały te będą mieć charakter metodyczny, czyli mogą posłużyć do ewentualnego wykorzystania w praktyce podobnych dyskusji w niektórych zespołach osób starszych, jak np. Kluby Seniora, UTW czy w ogóle w debatach środowiskowych.

Zespół Propozycji (fot. Hiernim Dymalski)

 

Konspekt wystąpienia ‚pierwszego mówcy‘ Zespołu Propozycji podczas debaty oksfordzkiej Seniorów w dniu 23 stycznia 2020 r. w Baraku Kultury

  1. Zwrócenie się grzecznościowe do Marszałka, Zespołu Oponentów, Jury i Publiczności
  2. Przedstawienie i wyjaśnienie tezy debaty oraz zawartych w niej pojęć, wyznaczających zakres merytoryczny, zasięg terytorialny (Poznań) i czasowy (ostatnie 5-7 lat):
    przedmiotem debaty jest teza: nieodpłatne usługi dla Seniorów dobrą i skuteczną realizacją polityki senioralnej Miasta.
    wyjaśnienie pojęć:

*mówiąc o nieodpłatnych usługach mamy na myśli wszelkie działania podejmowane na rzecz Seniorów, mające charakter bezpłatnej pomocy, a także te, które podbudowują ważne sfery życia psychicznego osób starszych, jak np. poczucie jakości czy godności życia. Mamy na względzie zarówno usługi inspirowane przez MRS, jak też te realizowane z własnej inicjatywy przez jednostki UM, tj. CIS czy Wydz. Zdrowia;

*pojęcie Seniorzy nie zawsze jest w praktyce ostre. W przypadku naszej debaty przyjmujemy, iż są to osoby w wieku 60+, których w Poznaniu jest ok. 150 tysięcy.
Są wśród nich osoby z konieczności samotne, z dojmującym brakiem osób bliskich, co prowadzi nieraz do społecznej izolacji, a stąd już tylko krok do depresji. Samotność nigdy nie była i nie jest dla ludzi stanem naturalnym, bowiem wyzwala cierpienie, niszczy psychikę, wpędza człowieka w choroby, trawi więzi społeczne i demokrację.

* pojęcie polityki senioralnej Miasta – oznacza całokształt poszczególnych działań, które zsumowane tworzą określoną działalność prosenioralną nazywaną właśnie polityką. W przypadku Poznania ma ona prawne umocowanie w stosownej uchwale Rady Miasta wyznaczającej zakres merytoryczny tej polityki: „Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021“ (zob.) oraz w specjalnie powołanej Radzie Programowej ds. wdrażania i realizacji polityki senioralnej (zob.) monitorującej realizację związanych z tą polityką zadań i dokonując przy tym ich ewaluacji.

Zespół Oponentów (fot. Hieronim Dymalski)

  1. Ramowa struktura argumentacyjna:

* Dotychczasowe nieodpłatne usługi dla Seniorów, których w sumie jest już pokaźna liczba (zob. retrospekcja)   oraz najnowsze) można podzielić na kilka grup, które w swoim wystąpieniu jedynie zasygnalizuję. Rozwiną je (zapewne także w dużym wyborze) pozostali członkowie Zespołu

A. Grupa praktycznych udogodnień:
– „złota rączka“, taksówka dla Seniora, mycie okien w mieszkaniu Seniora, Książka dla Seniora, Poznańska Złota Karta Seniora, meleks na 2 cmentarzach komunalnych, Projekt dla 50 rodzin „Adaptacja mieszkania do starości“ ZKZL (po 10 tys. zł).

B. Grupa integracyjnych inicjatyw ogólnych i udogodnień informacyjno-edukacyjnych
– najstarsza w kraju 12-letnia MRS, 10-letni CIS jako wsparcie ze strony UM, od 10 lat Targi ‚Viva Seniorzy!‘, doroczna Parada Pokoleń, cykliczne Fora Klubów Seniora (+ wsparcie CIS w zakładaniu i działaniu Klubów Seniora), Akademia Bezpieczeństwa;

– promocja ulotkowa UM „Poznań Viva Senior“, cztery wydania ulotki MRS, od wiosny 2017 r. miesięcznik w formie dodatku „Aktywny Senior“, od stycznia 2020 nadal miesięcznik – objętościowo 3-krotnie większy samoistny wydawniczo „Senioralny Poznań“, „Tytka Seniora“, książka: Poznański przewodnik seniorki i seniora (kilka wydań), książka: Miasta Przyjazne Starzeniu. Przewodnik + przyjęcie Poznania do światowej sieci WHO + 2 konferencje na powyższy temat oraz o polityce senioralnej Miasta;

– aktywne kanały e-komunikacji (strona stacjonarna MRS: 445 tys. odwiedzin, stan na 23 stycznia 2020, profil na Fb, Twetterze, e-poczta, e-PUAP), e-platforma edukacyjna oparta na Moodle’u „Poznański/Wielkopolski e-Senior“ dla członków G/MRS oraz UTW, 3-krotnie Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów (przy współpracy z ROPS – Urz. Marszałkowskim), liczne kursy komputerowe dla Seniorów realizowane przez różne podmioty, stały punkt konsultacyjny z e-komunikacji w CIS, dwie debaty oksfordzkie o tematyce senioralnej, od 3 lat studia licencjackie na AWF na kierunku „Animacja osób 50+“, studia podyplomowe (wakacyjne) dla dzienniarzy obywatelskich na WSUS czy od 1976 r. UTW przy UAM – dzisiaj 8 UTW w Poznaniu.

C. Grupa usług medycznych i wsparcia społecznego
 – bezpłatna wypożyczalnia przy CARITAS sprzętu rehabilitacyjnego, Teleopieka 650 Seniorów (MOPR), Opaska Medyczna SOS dla seniorów, szczepienia dla Seniorów p. grypie, okazjonalnie: ‚Białe Soboty‘, specjalne  ścieżki dla oczekujacych na operację zaćmy oka, podjęcie budowy nowego DPS na Strzeszynie, rozpoczęcie prac przy komercyjnym centrum wsparcia dla Seniorów przy ul. Szkolnej, otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Św. Marcin, DDPS „Petra“ – tzw. wytchnieniowy dla opiekunów czy wreszcie Pudełko Życia.

D. Grupa usług i inicjatyw kulturalnych
– bezpłatne bilety do teatrów i na inne imprezy (np. MTP), coroczna „Potańcówka na wolnym“, 4 x w roku obiad/majówka w strzeszyńskiej „Oazie“ – głównie dla pensjonariuszy DPS-ów, 2-krotne kilkumiesięczne warsztaty malarskie w „Oazie“ Strzeszynek.

Ogłoszenie werdyktu Jury: wygrał Zespół Oponentów; przewodniczący Jury – prof. Jerzy Babiak (fot. Hieronim Dymalski)

        4. W sumie usługi powyższe są  zauważane w kraju i docenianie, czego wyrazem jest przyznanie Poznaniowi w czerwcu i w jesieni 2019 roku pierwszych miejsc w dwu ogólnopolskich konkursach, np. „Najlepsze miasta dla seniorów“ (zob.).

Zdzisław Szkutnik

Mix uczestników, jury, słuchaczy debaty (fot. Hieronim Dymalski). Cd. relacji foto – zob. kolejne wpisy nt debaty.

Zob. krótka relacja z debaty na Fb u Marszałkini Małgorzaty Woźniak – TU

Czytaj też teksty kolejnych mówców Zespołu Propozycji:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *