Mazowieccy seniorzy skorzystają na współpracy z Polską Akademią Nauk

„Mazowieccy seniorzy będą mogli liczyć na ciekawszą ofertę zajęć m.in. w ramach uniwersytetów trzeciego wieku. Rozpoczyna się współpraca samorządu województwa z Polską Akademią Nauk.

Porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz prof. Jerzy Duszyński – prezes PAN i Tadeusz Latała – kanclerz Akademii.

Podpisany dokument to grunt pod przyszłą współpracę między Polską Akademią Nauk (PAN) a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS), którego jednym z działań jest kreowanie i wdrażanie polityki senioralnej na Mazowszu. Efektem będą wspólne inicjatywy promujące ideę nauki przez całe życie, dzięki którym seniorzy będą mieli dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych.

– Jest coraz więcej osób określanych mianem seniorów, którzy potrzebują aktywizacji, zmotywowania do działania. Stąd nasze liczne inicjatywy. Zależy nam jednak na tym, by te propozycje były atrakcyjne jakościowo. Nie chodzi jedynie o czas spędzany na wspólnej integracji, ale też o to, czego w tym czasie można się dowiedzieć – mówił marszałek Adam Struzik. – Podpisywane dziś porozumienie to gwarancja merytorycznych zajęć dla osób starszych. […]

Co w ramach współpracy z PAN?

[…]– Jednym z głównych celów działalności Polskiej Akademii Nauk jest upowszechnianie i promowanie wyników badań naukowych – mówi prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk. – Upowszechnianie nauki w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym jest ważnym, chociaż może nie zawsze docenianym elementem pracy naukowca. Pracownicy i członkowie Polskiej Akademii Nauk są inicjatorami i uczestnikami wielu wydarzeń upowszechniających naukę takich jak festiwale nauki, kawiarnie naukowe, wykłady, warsztaty, blogi popularnonaukowe czy audycje w szeroko pojętych mediach. Współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku w województwie mazowieckim będzie kolejnym bardzo ważnym elementem tej działalności, prowadzonej przez środowisko naukowe PAN i służącej tworzeniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Żadna grupa społeczna nie może być wykluczana z dostępu do wiedzy i osiągnięć naukowych. Dlatego z wielkim zainteresowaniem przyjęliśmy propozycję Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Jestem przekonany, że spotkania z naukowcami będą służyły większej aktywizacji seniorów i pozwolą im lepiej poznać i zrozumieć zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie. […]“

Pełny tekst doniesienia czytaj na portalu my60plus.plTU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *