Miasto coraz bardziej przyjazne starzeniu…

Stanowisko Rady Miasta z 14 lipca 2015 r. akceptujące uruchomienie procedury przystąpienia Poznania do światowej sieci WHO Miast Przyjaznych Starzeniu zachęca do śledzenia różnych przejawów życia społecznego potwierdzających ten oczekiwany kierunek rozwoju i organizacji życia miasta. W tym duchu MRS zapytała instytucję ZTM o to, jak ona realizuje ten zamysł. Tekst pisma w tej sprawie poniżej. Opublikujemy też odpowiedź na nie.

Zachęcamy Seniorów i młodsze osoby także (starzejemy się przecież wszyscy) do dzielenia się w komentarzu uwagami i sugestiami nt innych miejsc/spraw w mieście, które już są lub powinny być przyjazne starzeniu. Można tego typu przemyślenia zgłaszać również bezpośrednio do MRS podczas dyżurów lub mailowo: rada_seniorow@um.poznan.pl
Zapraszamy!

ZTM.pytania0001

ZTM.pytania0002

Komentarz: do dnia 2 lutego 2016 r. nie wpłynęła do MRS żadna odpowiedź. Podejmiemy oficjalną interwencję w tej sprawie.

Odpowiedź ZTM z 19 lutego 2016 r. wpłynęła do MRS 25 lutego br. Dziękujemy za nią. Można się z nią zapoznać TU

Natomiast ze wspomnianym w piśmie programem edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych przekazującym, m.in. zasady savoir-vivre obowiązujące w autobusach i tramwajach – można przeczytać TU

Jednocześnie nie zauważono, by ZTM dopełnił ustawowego obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji o otrzymaniu od MRS petycji i sposobie jej załatwienia.

Pewnie ZTM ustawa o petycjach nie dotyczy?

W piśmie-odpowiedzi jest też krótkie stwierdzenie, że przywołana w petycji MRS uchwała z 19 listopada 2013 r. „nie weszła w życie”. Proszę jednak samemu spróbować stwierdzić, co się z nią stało. Zob.: TU

Sesja RM Nr LIX, 2013-11-19, gdzie w punkcie 12 znajduje się projekt przedmiotowej Uchwały (PU 1011/13) i proszę dojść, co się z tym stało. Nie poradziła pytaniu informacja UM. 

Można natomiast założyć, że odpowiedzi należy szukać poniżej, ale tu są tylko uzupełnienia i brak wprost info o seniorach, czyli nie ma sprawy? 

Uchwała Nr XIX/248/VII/2015 RM z dnia 3 listopada 2015 r. w spr. sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz w sprawie wysokości opłaty manipulacyjnej (więcej TU)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *