Międzynarodowe zalecenia dla decydentów dotyczące wspierania aktywnego starzenia się

Otrzymaliśmy od p. mec. Wiesławy Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku info wraz z linkiem do publikacji/dokumentu autorstwa p. Dirka Jarre z Wiedeńskiego Pozarządowego Komitetu ds. Starzenia się, który był na Forum III Wieku w tym roku (zob. Nowy Sącz/Krynica) również jako Prezydent EURAG – Europejskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na rzecz Osób Starszych, Luksemburg

W swoim wystąpieniu w panelu w Krynicy Zdroju oraz w wykładzie podczas Sesji Plenarnej w Nowym Sączu mówił właśnie o niektórych aspektach z tej publikacji. Może się to przydać w naszych wspólnych działaniach na rzecz osób starszych.

Polecamy Państwa życzliwej uwadze lekturę tego materiału!

Dirk Jarre‘: Zalecenia dla decydentów dotyczące wspierania aktywnego starzenia się w społeczeństwie osób w każdym wieku. Wiedeń: Wiedeński Pozarządowy Komitet ds. Starzenia się, 2016. ss.32. [dostęp do e-tekstu – poniżej]

Z ‚Przedmowy‘:

„Niniejsza publikacja posiada dwie wyraźne cechy, które warto podkreślić zaraz na wstępie w celu lepszego zrozumienia sensu tej broszury.

Po pierwsze, wyraża ona opinię wielu ważnych międzynarodowych organizacji społecznych reprezentujących osoby starsze w naszym społeczeństwie i wspierających ich potrzeby lub troski. Oznacza to, że reprezentuje ona głos tych, których bezpośrednio interesują dobre lub złe polityki i praktyczne konsekwencje podejmowania decyzji. Z pewnością jak najbardziej uzasadniony jest fakt, że pozwalają sobie służyć radą tym, którzy kształtują polityki i podejmują decyzje w różnych dziedzinach dotyczących bezpośrednio lub pośrednio życia osób starszych pod hasłem „Nic o nas bez nas”.

Po drugie, oświadczenia, uwagi i zalecenia w drugiej części niniejszej publikacji są oparte na dowodach i starannie uargumentowane z uwagi na ich wartość polityczną i możliwości praktycznej realizacji. Stanowią one wynik intensywnych badań projektu naukowego i bazują na zbiorze dobrych (i złych) przykładów praktycznych zgodnie ze wstępnie ustanowioną siatką istotnych elementów w odniesieniu do obecnej sytuacji osób starszych, a także wymogów w zakresie poprawy poszanowania ich godności, integracji i udziału osób starszych w społeczeństwie. […]

Prosimy rozpocząć od zapoznania się ze spisem treści na stronie 5 i odszukania w części II, wśród 7 różnych obszarów zainteresowania, zaleceń, które Państwa interesują. Każdy z paragrafów zaleceń w części II zawiera krótki fragment podany pogrubioną czcionką, podkreślający istotę argumentu.

Uwaga końcowa: Niniejsza publikacja skierowana jest nie tylko do decydentów i ich personelu pomocniczego, ale także do „zwykłych” obywateli w każdym wieku. Gorąco zachęcamy do wykorzystania elementów niniejszej broszury w celu omówienia swoich obaw, potrzeb i nadziei; może to pomóc w solidnym sformułowaniu własnej krytyki, a także wymogów względem tych, którzy decydują o nich lub dla nich.“

Pełny tekst broszury w jęz. polskim czytaj TU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *