Nagroda MRS „Senioribus optime meritis“ (Najlepszy przyjaciel seniorów) – ustanowiona!

Miejska rada Seniorów na posiedzeniu 28 maja 2020 r. (druga jej wideokonferencja na platformie ZOOM) zatwierdziła „Komunikat o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody ‘Senioribus optime meritis’ (Najlepszy przyjaciel seniorów) z 28 maja 2020 r.” oraz formularz zgłoszeniowy do tego honorowego wyróżnienia. Oba dokumenty poniżej:

KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATUR DO NAGRODY Senioribus optime meritis” (NAJLEPSZY PRZYJACIEL SENIORÓW)

z 28 maja 2020 r.

 1. Miejska Rada Seniorów 12 maja 2020 r. podjęła uchwałę o honorowej nagrodzie Rady. Regulamin nagrody stanowi, że:
 • nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest przez Miejską Radę Seniorów w Poznaniu nie częściej niż raz w roku,
 • laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów: konkretnej osoby lub osób bądź przyczyniając się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście,
 • kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną,
 • kandydatury wraz z krótkim uzasadnieniem należy zgłaszać, pisemnie lub elektronicznie, do 30 czerwca każdego bieżącego roku do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu,
 • kapitułę przyznającą nagrodę stanowią członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, a jej przewodniczącym jest urzędujący przewodniczący Rady,
 • kapituła wyłania laureata w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, po uprzedniej, wnikliwej analizie przedstawionych kandydatur,
 • w przypadku braku w danym roku kandydatur odpowiadających wymogom określonym w regulaminie Miejska Rada Seniorów zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata nagrody.
 1. Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Senioralnych.
 2. W związku z zagrożeniem epidemicznym, w 2020 r. wnioski prosimy przesyłać drogą mailową. Skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające. Wniosek można przesłać na adres: rada_seniorow@um.poznan.pl
 3. Termin przesyłania wniosków mija 30 czerwca 2020 r.

Plik w pdf do ściągnięcia – TU

Fragment formularza zgłoszeniowego:

4-stronicowy plik w pdf do ściągnięcia – TU
Tenże plik w formacie docx do ściągnięcia – TU

Dyskusja (1)

 1. Bogdan Nowak

  Szanowni Członkowie Kapituły przyznającej nagrodę „Najlepszy Przyjaciel Seniorów ”
  Słowa podziękowania za podjęcie tak pięknej inicjatywy i podjętej uchwały.
  Czytając formularz zgłoszeniowy kandydata do nagrody mam wątpliwości co do punktu mówiącego o oświadczeniu kandydata. Uważam, że osoba lub podmiot zgłaszający jest postawiony w dość niezręcznej sytuacji, aby uzyskiwać podpis kandydata, którego zgłasza. Ten punkt to dość dziwne skojarzenie z sytuacją: „Pragnę docenić dorobek osoby, to muszę uzyskać zgodę, czy mogę to zrobić”.
  Uzyskanie oświadczenia winno być w kompetencji kapituły, ponieważ w zapisie jest sformułowanie o wykorzystaniu wizerunku do promocji po rozstrzygnięciu konkursu.
  Łączę pozdrowienia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *