Nie pomijać potrzeb osób „75+“

logo fundacji filantrop

„Starzenie się, starość, aktywność społeczna seniorów i ich specyficzne potrzeby były tematem kolejnego posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu 6 marca w Urzędzie Miasta Poznania. MRS, która realizuje szereg inicjatyw przeciwdziałających dyskryminacji i społecznemu wykluczeniu osób starszych, w tym roku obchodzi 10 lat działalności.

Wyżej wymieniona Rada została powołana w 2007 roku przez Radę Miasta Poznania. Głównym celem tego organu jest oddawanie osobom starszym głosu w kluczowych dla nich sprawach jak mieszkalnictwo, zdrowie, pokonywanie barier, edukacja czy aktywność w życiu kulturalnym i społecznym.
MRS jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta. Systematycznie organizuje spotkania z udziałem przedstawicieli władz Miasta, środowisk akademickich, lekarzy, reprezentantów organizacji pozarządowych i innych osób, których aktywna postawa w istotny sposób przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku osób starszych. […]

MRS w Poznaniu w ciągu 10 lat podejmowała liczne tego typu działania. Na posiedzeniu 6 marca omawiano między innymi zamiar utworzenia centrum geriatryczno-gerontologicznego przy Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Przybliżono również wybrane aspekty „dekalogu gerontologicznego” prof. Zbigniewa Woźniaka.

Na stronie internetowej www.mrs. poznan.pl umieszczono link do opracowania pod tytułem: „Potrzeby i oczekiwania seniorów w zakresie opieki zdrowotnej”, które zostało przygotowane na podstawie danych statystycznych oraz badań własnych przeprowadzonych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej – Hospicjum Domowe. Na wstępie tego opracowania zwrócona jest uwaga na pomijanie w służbie zdrowia potrzeb i problemów pacjentów w wieku „75+” i „80+”. Autorzy opracowania piszą, że niezwykle istotna jest nauka prozdrowotnych zachowań, ochrona i promocja zdrowia, a także działania edukacyjne adresowane do maksymalnie jak największej grupy osób.“

Pełny tekst art. Karoliny Kasprzak czytaj w m-czniku ‚Filantrop‘ 2017 Nr 4 s. 15 – TU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *