Nowość wydawnicza: „Starość w drodze…“

Starość w drodze… Red. nauk. Adam Zych. Ser.: Profesjonalny Pracownik Socjalny. Nr 13. Katowice, Wydaw. Nauk. „Śląsk“, 2020. ISBN 978-83-8183-040-9.

Fragmenty recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbiety Trafiałek:

„Upowszechnianie wiedzy i kultury gerontologicznej jest zadaniem niezmiernie trudnym, wymagającym nie tyle środków, co determinacji, profesjonalizmu, zaangażowania i czasu oraz edukacji.
Wymaga interdyscyplinarnych inicjatyw eksploracyjnych i ponadresortowych działań nakierowanych na obalanie negatywnych stereotypów, na wzmacnianie kapitału społecznego i racjonalne gospodarowanie potencjałem tkwiącym w coraz liczniejszej populacji osób starszych.
Wymusza powstawanie i rozwój nowych subdyscyplin gerontologii, wzmacniając zapotrzebowanie na nową wiedzę o ostatniej fazie życia, o randze aksjologii, epistemologii oraz znaczeniu, granicach sfery sacrum i profanum w ludzkiej egzystencji. […]

Pod względem merytorycznym [recenzowana] praca dobrze wpisuje się w aktualną, ważną dyskusję nad poszukiwaniem optymalnego modelu przygotowania społeczeństwa do samodzielnej, zdrowej, aktywnej, późnej dorosłości, do nowych sposobów podnoszenia jakości coraz dłuższego życia.

[…] Praca potrzebna na rynku wydawniczym – zasługująca na upowszechnianie w środowisku akademickim: wśród studentów i dydaktyków; wśród teoretyków i praktyków – przedstawicieli nauki i szeroko rozumianych służb społecznych oraz zainteresowanych wielowymiarowością i niehomogenicznością życia w starości.

Z uwagi na wielowątkowość i interdyscyplinarny charakter całości – to praca nowatorska.

Źródło: witryna Wydawnictwa Naukowego “Śląsk“, gdzie jest także możliwość kupienia publikacji (cena 30,- zł).

SPIS TREŚCI

Kliknij obraz, by powiększyć

Zob. też artykuły pokrewne – TU oraz TU 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *