Miejską Radę Seniorów  powołała w 2007 roku Rada Miasta Poznania w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności, jak i najstarszego pokolenia.
Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie  seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.
Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta.

Rada działa w następujących obszarach:

1)    zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów;
2)    wspieranie aktywności ludzi starszych;
3)    mieszkalnictwo dla seniorów;
4)    profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;
5)     przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu;
6)    rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury.

=====================================================

Pewien obraz celów i zadań podejmowanych przez  MRS w 2013 roku oraz najbliższym okresie (do końca drugiej kadencji pozostał niecały rok) wynika z wywiadu udzielonego przez Przewodniczącego MRS Krzysztofa Wodniczaka  red. Ewelinie Kodzis z czasopisma dla seniorów „Czerwony Portfelik Senior”.

Ewelina Kodzis: Jakie priorytety postawiła sobie Miejska Rada Seniorów II kadencji? 

Krzysztof Wodniczak: W odpowiedzi warto przedstawić propozycje zagadnień do planu pracy Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu na bieżący rok. 
W tym roku postanowiliśmy podjąć starania zmierzające do dokładniejszego rozpoznania faktycznych potrzeb naszych seniorów w poszczególnych grupach wiekowych. Seniorów w wieku 60 – 69 lat jest w Poznaniu ok. 66 tys, starszych, w wieku 70 – 79 lat mamy około 39 tys. Grupa najstarsza, ponad 84 lata, liczy ok. 13,5 tys. osób. 
Szczególnie chcemy zwrócić uwagę na zagadnienie sprawności, samodzielności i zdrowia. 
 
Oprócz tego chcemy podjąć współpracę z publicznymi uczelniami, by pozyskać fachowe opinie, raporty i stany badań. 
W naszych zadaniach znalazło się też obserwowanie, czy tzw. tkanka miejska dostosowuje się do potrzeb starzejących się mieszkańców Poznania oraz czy potrzeby osób starszych są badane (i jak często) przez przedstawicieli usług publicznych, komercyjnych i wolontariackich. To jedno z założeń‚ Przewodnika Światowej Organizacji Zdrowia po Miastach Przyjaznych Starzeniu‘. „

Więcej czytaj TU