Skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji został powołany odrębną uchwałą Nr XVII/211/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 roku. Klikając na link uchwała – skład osobowy MRS II kadencji można poznać jej treść.

21 maja 2013 r. skład Miejskiej Rady Seniorów II kadencji został uzupełniony uchwałą Nr L/769/VI/2013 Rady Miasta Poznania.

10 lipca 2012 r. skład Miejskiej Rady Seniorów II kadencji został uzupełniony uchwałą Nr XXXV/531/VI/2012 Rady Miasta Poznania.

25 lutego 2014 r. skład Miejskiej Rady Seniorów II kadencji został uzupełniony uchwałą Nr LXIII/992/VI/2014 Rady Miasta Poznania – skan dokumentu poniżej:

UchwałaRM0001UchwałaRM0002