Miejska Rada Seniorów w Poznaniu od początku istnienia działa w oparciu o ‚Regulamin Miejskiej Rady Seniorów„, który 23 listopada 2011 r. Uchwałą Nr 1/2011 MRS w sprawie zmiany w Regulaminie Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji, zyskał nową wersję.

Poniżej można się zapoznać ze zmianami oraz z samym Regulaminem w brzmieniu po zmianie.

Po ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o samorządzie ustanawiającej możliwość tworzenia Gminnych/Miejskich Rad Seniorów prawdopodobnie Rada Miasta uchwali nowy statut, który  również w tym miejscu opublikujemy.

UWAGA:
1. Projekt ‚Statutu MRS’ przygotowany przez MRS we wrześniu  2014 r.,  traktowany jako głos w dyskusji,  kliknij TU

2. Rada Miasta w dniu 10 lutego 2015 r. podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr VII/39/VII/2015 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Radzie Seniorów w Poznaniu. 
Komplet materiałów wraz ze Statutem MRS zob.: Sesja RM Poznania: VII 2015-02-10, poz. 11 w Porządku obrad,  kliknij TU
S
tatut wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia  opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego’

Ogłoszony !!: 2015-03-03: czytaj… edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2015/1173/akt.pdf

Nowelizacja ‚Statutu MRS‚ – tekst ogłoszony Uchwały RM z 5 lutego 2018 r. w DUWW– zob. TU

Pełny tekst Statutu MRS po nowelizacji czytaj – TU

==========================

Załączone skany poszczególnych stron Regulaminu można powiększyć klikając na nie.

RegulaminMRS0001RegulaminMRS0002 RegulaminMRS0003

RegulaminMRSs.40001

 

RegulaminMRS0005