Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/228/V/2007 z dnia 25 października 2007 roku w/s powołania Miejskiej Rady Seniorów. Oto jej fragment:

§ 4

  1. Rada powoływana jest na czas nieokreślony.
  2. Skład osobowy Rady powoływany jest na okres kadencji Rady Miasta.
  3. Skład osobowy Rady powołuje się w formie uchwały Rady Miasta.
  4. W skład Rady mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 60. rok życia, zwane dalej „seniorami”.
  5. W skład Rady wchodzą seniorzy (9 osób) wybrani przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych, przez przedstawicieli rad osiedli i klubów seniora, 3 przedstawicieli Rady Miasta oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Poznania. […]