Obrady MRS (12 października 2015) – otwarte zaproszenie dla zainteresowanych

PORZĄDEK OBRAD MRS W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2015, GODZ. 11:00

1. Informacje bieżące:

– O udziale MRS w V Dniu Organizacji Pozarządowych (12 IX 2015) – porady, ulotki, roll-up.

– Przedstawiciele MRS (wręczono im klucze Poznania) na inauguracji ‚Senioralnych. Poznań 2015‘  26 X – ref. Aldona Anastasow, Piotr Frydryszek.

– Relacja z I posiedzenia Obywatelskiego Parlamentu Obywatelskiego (W-wa, 1 X) – referuje  prof. Jerzy Babiak.

– Relacja z udziału w II Kongresie Gospodarki Senioralnej (W-wa, 6 X) – ref. Anna Sarbak.

– Relacja z udziału MRS Poznania i Rad z Wielkopolski w Konferencji ‚Wyzwania wspołczesnej geriatrii i gerontologii. Sekcja – Senior jako obywatel i polityka senioralna‘ (Poznań, 9-10 X) – ref. Anna Sawińska, Zdzisław Szkutnik.

– MRS w mediach: Radio Merkury – audycja: ‚Jest taka sprawa‘  rozmowa red. Wojciech Biedaka z przedstawicielem MRS (1 X).

– Przyjęcie ‚Protokołu posiedzenia MRS‘ z 10 września 2015 oraz poprawionego protokołu z zebrania wyborczego MRS.
– Inne, reakcje Władz Miasta na kierowane wnioski MRS.

2.  Powołanie w trybie uchwał dwóch zespołów MRS: Konsultantów merytorycznych oraz Dziennikarzy obywatelskich. 

3.  Stanowisko MRS w trybie uchwały w sprawie otwarcie możliwości  korzystania z budżetu MRS  (Statut MRS, paragraf 11). 

4.  Sprawa pozyskania małego grantu na 2015 r. przez Stowarzyszenie ‚Wiedza, Kultura, Pomoc‘ z Wydziału Zdrowia UM w celu wsparcia MRS, w tym przeznaczenia większości środków na wykłady w ok. 50 Klubach Seniora nt praktycznej wiedzy prawnej – ref. Zdzisław Szkutnik.

5. Dyskusja nad możliwością utworzenia przez MRS Stowarzyszenia dbającego o materialne podstawy statutowej działalności Rady – ref. prof. Jarzy Babiak.

6.  Dostęp do bezpłatnych laptopów i inernetu dla Seniorów mieszkających samotnie – ref. Aldona Anastasow, Jan Chudobiecki.

7.  Realizacja krakowskiego programu teatralnego ‚Jeszcze żyję!‘ dla Seniorów Poznania – ref. Marianna Zbierska, Aldona Anastasow.

8.  Uczestnictwo członków MRS w posiedzeniach Komisji Rady Miasta oraz Komisjach Dialogu Społecznego przy Wydziałach UM – deklaracje kto, gdzie. 

9. Informacja o efektach dyżurów w II kadencji MRS w UM, pok. 52 – ref. Krzysztof Wodniczak

10. X-lecie MRS (październik 2017 r.) – nakreślenie kierunkowych przygotowań (dyskusja).

11. Wolne głosy i wnioski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *