Polecamy uwadze najnowsze opracowanie dot. UTW

Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce. Oprac. Wiesława Borczyk i in. Wyd. 3 popr. i uzup. Nowy Sącz: Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 2019.
E-wersja 48-stronicowej publikacji (format pdf) czytaj – TU

Fragmenty recenzji publikacji autorstwa dr. hab. prof. nadz. Zdzisława Zacłony:

„Znaczenie edukacji ludzi starszych trudno przecenić. Rozwój i dynamiczność działań UTW w Polsce przekonuje, że w polityce edukacyjnej kraju nie faworyzuje się wyłącznie ludzi młodych. Inicjatywy i zaangażowanie wielu osób w tworzenie i systematyczną, godną podziwu pracę w działania tych organizacji pokazują, że istnieje społeczna potrzeba nadania większej rangi uniwersytetom trzeciego wieku. Są one bowiem doskonałym przykładem samoorganizującego się społeczeństwa obywatelskiego, które jest otwarte na wiedzę, na świat, na inne kultury i narody – w myśl idei edukacyjnej „poznawać i rozumieć świat i innych, aby móc kierować sobą”.

Działające w Polsce UTW mają ambicje, a jednocześnie świadomość swojej funkcji w świecie opartym na wiedzy, dlatego celowo wkomponowują swoje wielopłaszczyznowe działania w wyzwania i oczekiwania współczesnej rzeczywistości.

Nie dziwi więc fakt, że UTW wzbogacają swoją ofertę edukacyjną, dbają o rzetelność merytoryczną, doskonalą komunikację i obsługę słuchaczy oraz usprawniają zarządzanie i organizację działalności. Troska o profesjonalizm i dobrą jakość uniwersytetów trzeciego wieku wpisuje się w ogólną tendencję edukacyjną, w której jakość stała się atrybutem i powszechnie uznawaną normą. Wszelkie próby tworzenia modeli, w których jasno ustala się ramy i precyzuje warunki konieczne do spełnienia dobrej jakości nie są łatwe, ale są ważne, a może wręcz priorytetowe dla efektywnego działania każdej organizacji.

Ze szczególnym uznaniem należy przyjąć opracowane „Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce”. Są to autorskie i nowatorskie rozwiązania, które zrodziły się w trosce o profesjonalizm i odpowiednio wysoki poziom edukacji seniorów w Polsce. Autorzy przedstawili logiczny i spójny wewnętrznie pomysł określenia przejrzystych i porównywalnych kryteriów certyfikowania UTW funkcjonujących w ramach stowarzyszeń i fundacji. […]

Mając na uwadze fakt, że przedstawione do recenzji opracowanie jest w Polsce pierwszą próbą nie tylko spojrzenia na UTW w kategoriach ich profesjonalizmu i jakości działania, ale także ukonkretnionym wzorcem rzeczowo sprecyzowanych standardów, z całym przeświadczeniem stwierdzam, że zasługuje ono na upowszechnienie i zainteresowanie tą problematyką osób odpowiedzialnych za edukację seniorów.“

Natomiast autorzy broszury stwierdzają:

„Pragniemy podkreślić, iż stosowanie standardów opisanych w niniejszej publikacji ma charakter fakultatywny, a ich wdrożenie i praktykowanie zależy wyłącznie od autonomicznych decyzji właściwych statutowo organów zarządzających daną organizacją.“

W 2018 r. w Polsce działało  640 uniwersytetów trzeciego wieku, tj. podmiotów, których głównym celem jest działalność edukacyjna, integracja oraz aktywizacja osób starszych w celu poprawy jakości życia oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym. Uniwersytety trzeciego wieku (UTW) działały na terenie wszystkich województw, z tego najwięcej 80 jednostek, położonych było na terenie województwa mazowieckiego.“

Więcej, tj. podstawowe dane statystyczne GUS za 2018 r. – TU
Pełna prezentacja zob. K.Adamska, Ł.Brzezicki, Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Urząd Statystyczny w Gdańsku – TU

Na marginesie, woj. wielkopolskie znajdowało się pod względem liczby 63. UTW na czwartym miejscu w kraju.

Zainteresowanym polecamy uprzejmej uwadze art. prof. Jerzego Babiaka, Uniwersytety trzeciego wieku w Wielkopolsce. In: ‚Przegląd Wielkopolski’ 2017 Nr 4, s. 23-31.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *