Polscy seniorzy – jacy jesteśmy? Wyniki badań SHARE

Polska generacja 50 plus jest nie tylko bardziej schorowana od swoich rówieśników w Europie, lecz także mniej aktywna oraz dużo uboższa. Ale co ciekawe – polscy seniorzy często wspomagają innych, zwykle… własne dorosłe dzieci.

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie. Wzięło w nim udział ponad 86 tys. osób po 50. roku życia z 19 krajów.

Projekt badawczy SHARE (Survey on Health, Ageing, and Retirement in Europe) – Badanie Zdrowia, Starzenia się i Przechodzenia na Emeryturę w Europie, bada i analizuje problemy związane ze starzeniem się ludności.

W badaniu SHARE prowadzonym od 2004 r. uczestniczyło ponad 86 tys. losowo wybranych osób po 50-siątce z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch, a także z Izraela. Dane dla Polski zbierane są od 2006 roku. Wywiady SHARE prowadzone były bezpośrednio, za pomocą komputera lub telefonicznie.

Jacy więc jesteśmy, my, polscy seniorzy? Statystycznie – jesteśmy ubodzy, schorowani, niepracujący, niezaangażowani społecznie, lubiący zajęcia indywidualne (oglądanie telewizji, czytanie gazet czy rozwiązywanie krzyżówek), niechętnie się dokształcamy i rozwijamy intelektualnie. Zaledwie 2,5 proc. badanych zadeklarowało, że w ostatnich 12 miesiącach brało udział w szkoleniu lub kursie edukacyjnym. To ogon europejski. Jesteśmy jednak bardzo zaangażowani religijnie.

Z raportu też wynika, że bliżej nam do Czechów czy Włochów, a najdalej – do Skandynawów.

Praca 50+ na minusie

Polscy pięćdziesięciolatkowie szybciej znikają z rynku pracy w porównaniu do innych Europejczyków. Powód? Zły stan zdrowia. Zapewne dlatego jesteśmy też dużo biedniejsi niż nasi europejscy rówieśnicy. […]

Aktywność 50+: nie uczymy się, nie działamy społecznie…

Polscy seniorzy są też mało aktywni – nie chcą się edukować, działać społecznie (tu wyniki wypadły wręcz tragicznie), choć nie pracując mają więcej czasu do dyspozycji niż zagraniczni rówieśnicy. Dla porównania – w Szwecji odsetek aktywnych wynosi 99 proc., w Niemczech – 95 proc. , a w Czechach – 91 proc. Małą aktywność w innych obszarach niż zawodowych wykazują także Włosi i Hiszpanie (odpowiednio 62 proc. i 69 proc.).

Bierność Polaków 50+ wykazał także wskaźnik Active Ageing Index, w której Polska zajmuje ostatnią pozycję wśród krajów UE w odniesieniu do aktywności społecznej osób starszych. […]

Na europejskim poziomie sytuuje się nasza senioralna aktywność indywidualna. Chętnie czytamy książki, gazety, rozwiązujemy krzyżówki. Wszak Polacy to indywidualiści. Lecz i tak w porównaniu z innymi nacjami, także i ten obszar naszej aktywności wydaje się być jakoś mało aktywny. Dla porównania – w Szwecji czy Niemczech prawie cała badana populacja deklarowała różnorodne rozwijające zajęcia własne, a w Polsce tylko ok. 60 proc.

Jedyny preferowany przez polską generację 50+ rodzaj aktywności – to działalność religijna. Na tym polu ciężko nas pobić.”

Cyt. za portalem My50plus.pl, całość informacji czytaj TU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *