Kongres Rad Uczniowskich Poznania z udziałem gościa z MRS (18.01.2018)

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu w ramach działań międzypokoleniowych nawiązała współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Poznania. W ramach tej współpracy odbywają się wspólne spotkania, na których ustalamy działania dla dobra mieszkańców naszego miasta (zob. np. TU). Młodzieżowa Rada Miasta w dniu 18 stycznia zwołała Kongres Rad Uczniowskich. Na kongresie obecny był w części podsumowującej przedstawiciel MRS. Oto kilka spostrzeżeń z kongresu:

-bardzo liczny udział młodzieży

-konstruktywna dyskusja

-dużo wniosków dotyczących dalszych działań

-podejmowanie rzeczowych uchwał kierowanych do władz

-działania zmierzające do uzyskania silnej pozycji w podejmowaniu decyzji przez władze miasta.

To tylko niektóre z najważniejszych spostrzeżeń. Naprawdę młodzież wykazała się dużą dojrzałością w prowadzeniu obrad oraz wielką ilością realnych pomysłów. W imieniu MRS życzyłem wszystkim zachowania dotychczasowej energii działania do sędziwych lat życia.

Bogdan Nowak – Sekretarz MRS