Pierwsze robocze spotkanie MRS w tym roku u Z-cy Prezyd. J.Solarskiego (24.01.2018)

Uczestniczyło łącznie 9 osób: 4 z MRS, 5 spoza Rady. Poruszona problematyka pozostawała jednak w kręgu spraw bliskich MRS. Zastanawiano się nad, m.in.:

– możliwością uruchomienia nowej sieci punktów dystrybucji bezpłatnego miesięcznika ‚Poznań. Aktywny Senior‘, którymi mogą być przychodnie lekarskie (50 w mieście, w tym 39 w lokalach ZKZL), co wiąże się z kolei z koniecznością zwiększenia nakładu periodyku z 30 tys. do 35-40 tys. egzemplarzy. W niektórych przychodniach dziennie bywa do 700 pacjentów, którymi w znacznej części są osoby starsze. Sprawie nadano praktyczny bieg;

– przygotowywaną na 2 czerwca br. Paradą Seniorów Wielkopolski, której ‚producentem‘ części artystycznej ma być Estrada Poznańska (stąd obecność dyr. Małgorzaty Kempy ze współpracownicą), a części logistyczno-merytorycznej WZiSS (dyr. Magdalena Pietrusik-Adamska + dyr. Wojciech Bauer – CIS). Temat Parady będzie przedmiotem spotkania w dniu 6 lutego u członkini Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. Marzeny Wodzińskiej;

– reaktywacją Odnowy jako nowoczesnego miejsca aktywności i rozwoju Seniorów wg znanej koncepcji Joanny Ciechanowskiej-Barnuś i Anny Stuligrosz-Biedakowej w ramach przyznanych na br. środków finansowych;

– włączeniem się poznańskich Seniorów do ‚Akcji: Zieleń‘, czyli partycypacji osób starszych w starania o optymalny stan zieleni w mieście, podlegającej zarówno ZZM jak też ZDM (zieleń w pasach drogowych). 5 marca na kolejnym posiedzeniu MRS zapytamy Seniorów, m.in. z Klubów Seniora, czy zechcą się uaktywnić w zaproponowanych zakresach;

– warunkami powodzenia nowego przedsięwzięcia w Mieście, któremu patronuje Z-ca Prezydenta Tomasz Lewandowski i Prezes ZKZL Arkadiusz Stasica, tj. ‚adaptacji mieszkań do starości‘ opartej na 10-tysięcznych celowych i bezzwrotnych grantach (możliwość wsparcia w tym roku 110 mieszkań komunalnych);

– stanem rozpoznania tematu zamówienia w fabryce w Bolechowie specjalistycznego autobusu do przewozu 8-10 wózków z osobami niepełnosprawnymi wraz z ich opiekunami. Produkcja takiego autobusu możliwa, trwa rozpoznawanie tematu uzyskania dla niego homologacji, czyli zgody na poruszanie się po drogach publicznych;

– podjęciem z dniem 1 lutego dostaw zamówionych książek z Biblioteki Raczyńskich do mieszkań czytelników-Seniorów;

– stanem przygotowań do uruchomienia nieodpłatnej wypożyczalni dla Seniorów sprzętu rehabilitacyjnego oraz specjalistycznych łóżek leczniczych, a także idei ‚jednego okienka‘ z informacjami dla Seniorów o sposobach i miejscach (urzędach) załatwienia konkretnych spraw ważnych dla osób starszych;

– możliwością udzielenia pomocy w interwencyjnej sprawie niepełnosprawnego sędziwego Seniora B.J.

Można mówić o postępie w realizacji każdej z ww spraw. Taki jest też sens comiesięcznych roboczych spotkań u Z-cy Prezyd. Jędrzeja Solarskiego!