Ustalanie w ZKZL zasad uzyskiwania grantów na adaptację mieszkań do starości (31.01.2018)

To jedyne w kraju i pierwsze takie rozwiązanie: 10-tysięczne bezzwrotne granty na adaptację mieszkania do starości. Będzie je można uzyskać już niebawem na ten rok. Zdecydowł się na nie Z-ca Prezydenta Tomasz Lewandowski, a zebrany dzisiaj w ZKZL 6-osobowy zespół, obradujący pod kierunkiem Dyrektora ds. Zasobów Lokalowych Tomasza Gawrysiaka, z udziałem Dyr. Biura Spraw Lokalowych UM Renaty Murczak i kilku innych osób z obu komórek organizacyjnych: Beaty Stroińskiej oraz Marty Lewandowskiej + 2 przedstawicieli MRS, dyskutował nad zgłoszonymi przez ww trzy podmioty zasadami kwalifikowania wniosków do grantu oraz nad zakresem możliwych do wykonania prac remontowych w mieszkaniu Seniora. Rysuje się to całkiem optymistycznie. Po przedstawieniu założeń i akceptacji ich przez Prezydenta zapoznamy Państwa zainteresowanych z nimi, więc w tym momencie nie chcemy zdradzać szczegółów.

Kto będzie mógł skorzystać z powyższego projektu?
Zakładamy, że w 12 tys. mieszkań komunalnych Poznania mieszka co najmniej 24 tys. osób, z czego 25% to Seniorzy 60+ (6 tys.), a wśród nich 12% to osoby 80+ (700). W tak rozumianej strukturze wieku znajdzie się na początek 50 gopodarstw Seniorów spełniających kryteria, którzy przystąpią do pilotażu i będą chcieli skorzystać z szansy przystosowania swojego mieszkania do starości. Zakładamy też, że taką adaptacją powinien zająć się Senior będący jeszcze w miarę w pełni sił. Później zakres remontu i związana z nim uciążliwość może zniechęcać do zainteresowania projektem. Ponowna weryfikacja przyjętych kryteriów i zakresu prac nastąpi z chwilą zdobycia doświadczenia przy remoncie wspomnianych 50 mieszkań, po czym nabór do projektu ruszy na powrót.

Póki co, możemy jedynie odnosić nasz projekt do analogicznych programów zagranicznych, np. w Austrii państwo dotuje takie działania w wysokości 4 tys. euro (zob. TU). Czy 10 tys. złotych, z kasy samorządowej!, nie jest zbliżonym odpowiednikiem? Zachęcamy do śledzenia naszej strony i do lektury bezpłatnego miesięcznika ‚Poznań. Aktywny Senior‘ (30 tys. nakładu), który powinien znaleźć się, m.in. w każdym z 64 Klubów Seniora. Trzeba tylko po niego sięgnąć, np. po 50-80 egz. na Klub, ale czy tak jest?
Seniorów w Poznaniu mamy 144 tysiące, ale żeby mieć skuteczny wpływ na ważne dla środowiska osób starszych sprawy, trzeba być zintegrowanym, tj. porzucić postawę obojętnego obserwatora i zacząć się bardziej angażować w podejmowane w środowisku działania – vide: głosowanie na 6 „senioralnych“ projektów w budżecie obywatelskim 2018 czy ostatnie  głosowanie (do 31 stycz.) na ‚Osobowość Roku 2017‘. Na razie integrujemy się baaardzo wolno i… przegrywamy!

PS
Z tego widać, że mimo woli nasza inicjatywa stała się zbieżna z zawartością dokumentu rządowego „Polityka społeczna wobec ludzi starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność“. MRPiPS, który niebawem wejdzie w życie i gdzie jednym z zadań jest: „Poszerzenie zestawu działań i instrumentów wsparcia w ramach polityki mieszkaniowej o nowe rozwiązania uwzględniające w większym niż obecnie zakresie specyfikę potrzeb i problemów mieszkaniowych osób starszych, zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym“.

Por. s. 28 i 70-71 – TU