Z wizytą roboczą u Marszałek Marzeny Wodzińskiej (06.02.2018)

Kontynuowano rozmowy przygotowawcze do Międzypokoleniowej Parady Seniorów (2 czerwca br.), tym razem u Pani Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu UMWW, w poszerzonym składzie o przedstawicieli ROPS-u: Jolantę Kucharzak – z-cę dyrektora i Radosława Dukata – kier. Działu Koordynacji Polityki Społecznej, z udziałem przedstawicielki WZiSS UM Lidii Płatek wraz z przedstawicielami MRS, skąd wyszła inicjatywa zorganizowania w Poznaniu pierwszej Parady Seniorów, tj. Aldony Anastasow – pomysłodawczyni, Piotra Frydryszka – autora wyjściowego scenariusza wydarzenia i Zdzisława Szkutnika – przedowniczącego Rady i koordynatora po stronie MRS. Dwugodzinna ożywiona dyskusja wzbogaciła planowane wydarzenie o kilka interesujących szczegółowych przedsięwzięć, cały czas z udziałem młodzieży, określiła też sposoby ich finansowania, którego główny ciężar bierze  na siebie Urząd Miasta Poznania.

Zapowiada się barwna i pełna sympatycznych niespodzianek parada (proszę pozwolić, że na razie nie będziemy ich ujawniać), z udziałem przedstawicieli środowisk senioralnych Poznania, a także skupionych, m.in. wokół 31 Gminnych/Miejskich Rad Seniorów województwa wielkopolskiego oraz kilkunastu Młodzieżowych Rad. Poruszono też temat zaopatrzenia gastronomicznego, które powinno dostarczyć uczestnikom parady również miłej satysfakcji.
Następne spotkanie przewidziane jest pod koniec lutego u Z-cy Prezydenta Jedrzeja Solarskiego, także z udziałem Marszałek Marzeny Wodzińskiej, w jeszcze większym wykonawczym gronie.

Przy okazji relacjonowanych rozmów poświecono też chwilę uwagi planowanej na 13-15 czerwca br. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie-Zamek k. Leszna II Wiosennej Szkole Wielkopolskich Rad Seniorów, której założenia merytoryczne opracowała MRS, zaś Z-ca Prezydenta Jędrzej Solarski zapewnił tej pierwszej częściowe, acz użyteczne wsparcie finansowe. Pierwsza Szkoła zrealizowana w 2017 r. mogła się odbyć dla 85 osób głównie dzięki wsparciu Marszałka Województwa Marka Woźniaka oraz Marzenie Wodzińskiej, która opowiedziała się za kontynuowaniem Szkoły.

Z myślą o unowocześnienie programu drugiej edycji Szkoły nowy impuls zyskał temat rozwijania dotychczasowej e-platformy edukacyjnej opracowanej także przez MRS w Poznaniu, która wystartowała w październiku 2017 r. jako ‚Poznański e-Senior‘ przy wsparciu Z-cy Prezydenta Jędrzeja Solarskiego, Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i ROPS-u (środki dla admina), by po uzyskaniu szerokiego zainteresowania wśród członków G/MRS z większości Rad regionu (stąd skorygowana nazwa ‚Wielkopolski e-Senior‘) stać się nowoczesnym zasobem wiedzy i wskazówek metodycznych nt prowadzenia pracy społecznej na rzecz środowiska senioralnego. Chodzi o nadanie tej działalności cech profesjonalnych.

Ten moduł platformy zostanie obudowany do czerwca br. elementami dydaktycznymi (film, prezentacja ppt) z zakresu metodyki zdalnego korzystania z e-platformy wykorzystującej program ‚Moodle‘.

Teraz będzie też możliwość uruchomienia drugiego przewidzianego w założeniach modułu dla słuchaczy Uniwerytetów Trzeciego Wieku, tj. 8 poznańskich i 56 (!) w regionie. Dla nich, tj. dla ok. 100 przedstawicieli, planuje się zorganizowanie w połowie roku specjalnych nieodpłatnych warsztatów, które przybliżą dostęp i rozwiną możliwość szerokiego korzystania przez słuchaczy UTW z zasobów wiedzy (materiałów edukacyjnych z UTW) gromadzonych systematycznie na e-platformie. Będzie to innowacyjne rozwiązanie korzystne dla wielu Seniorów.