Projekt: Czas na Seniora

„Projekt pt. „Czas na seniora w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” jest realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (ASOS). Dotacja dla projektu została przyznana w otwartym konkursie po uzyskaniu wysokiej oceny wniosku przyznanej przez niezależnych ekspertów. […]

W ramach projektu „Czas na seniora” nasi seniorzy będą mogli skorzystać z 22 dwudniowych warsztatów aktywizujących w każdej gminie aglomeracji, podczas których dowiedzą się o możliwościach zaangażowania w życie samorządu, poznają swój potencjał i odkryją możliwości zaangażowania wolontariackiego oraz będą przełamywać bariery komunikacyjne podczas profesjonalnych warsztatów z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. […]
Wszystko po to, by budować kapitał społeczny w środowisku osób starszych i pomagać społecznościom lokalnym lepiej czerpać z ogromnego doświadczenia życiowego seniorów z Metropolii. […]“

Wśród czterech poradników dla seniorów opracowanych w 2018 roku w ramach projektu „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” znajduje się m.in. e-publikacja: Jak zbudować efektywną radę seniorów. Broszura informacyjna. Poznań 2018. Pełny tekst czytaj TU 

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *