Projekt ustawy o dostępności – potrzebna pilnie konsultacja środowiska senioralnego!

Polecamy uprzejmie uwadze Szanownych Seniorów poniższą informację o projekcie ustawy o dostępności. Chcemy zainteresować tym tematem środowisko  wielkopolskich  Seniorów i ich organizacje, w celu wypracowania spójnego stanowiska do projektu tejże ustawy.

Zgodnie bowiem ze standardami prawa międzynarodowego, wszystkie programy i polityki, które dotyczą starzenia się społeczeństw, powinny być konsultowane z osobami starszymi i brane pod uwagę ich opinie. Także w kontekście realizacji zasady odnoszącej się do uczestnictwa ważne jest, by osoby starsze były aktywnie zachęcane do wyrażania swojej opinii. Interesujące jest, czy środowiska seniorskie były zapraszane do konsultacji projektu tej ustawy. Gros beneficjentów to de facto osoby starsze. Proszę szczerze powiedzieć: byli Państwo zaproszeni do konsultacji projektu tej ustawy? Bo my tu w Poznaniu – nie!

W rządowym programie Dostępność Plus  przyjętym w dniu 17 lipca 2018 przez Radę Ministrów ,  dostępnym na stronach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – TU , znajduje się znacznie szersza definicja beneficjentów tego programu, w tym seniorzy/osoby starsze, a niestety w projekcie ustawy są już tylko wymienione  osoby niepełnosprawne. Por. art. 1 aktualnej wersji projektu ustawy – jest on kierowany tylko do osób z niepełnosprawnościami, zob. TU

Część ekspertów związanych ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami uznaje, że osoby starsze, które potrzebują wsparcia mieszczą się jako podgrupa osób z niepełnosprawnościami. Mimo, że na „pierwszy rzut oka” takie podejście wydaje się uprawnione, to jednak nie wszystkie osoby starsze są osobami z niepełnosprawnością, i możliwe, że pojęcie niepełnosprawności jest w tym przypadku zbyt wąskie. Brak zaznaczenia, że chodzi o dostępność dla osób w każdym/starszym wieku powoduje „niewidoczność” osób starszych jako beneficjentów ustawy. Dlatego istotne byłoby poznanie opinii osób starszych.

Może prawnicy, z którymi Państwo  współpracują mogliby się włączyć i przygotować opinie?
Konsultacje projektu ustawy trwają do 21 stycznia br.

O projekcie ustawy i programie Dostępność Plus mówił na X Forum III Wieku w Nowym Sączu-Krynicy Zdroju (5-8 IX 2018) wiceminister Paweł Chorąży (zob. TU), który już wprawdzie nie pracuje w tym ministerstwie, ale to nie ma obecnie większego znaczenia. Uczestnicy Forum dowiedzieli się, że program Dostępność Plus jest w głównej mierze przeznaczony dla seniorów. Nie wiadomo, co się zmieniło od tamtego czasu, ale osoby starsze zostały z projektu ustawy usunięte.

Uwagi do projektu powyższej ustawy, o które prosimy, można przesyłać do dr. Krzysztofa Kurowskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, w terminie do 18 stycznia br.; e-mail: krzysztof.kurowski@brpo.gov.pl . Posłużą one do wypracowania spójnego stanowiska wzmacniającego głos osób starszych w tej dyskusji.

PS
Dziękujemy Pani mec. Wiesławie Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu za inspirujące sugestie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *