Protokół MRS z 25 października 2017

Porządek zebrania TU

Protokół nr VII /2017
Z Uroczystego Posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów III Kadencji
Z Okazji 10-Lecia Powołania MRS w Poznaniu
Odbytego w dniu 25.10. 2017 r. w Sali Sesyjnej Rady Miasta

  1. Posiedzenie rozpoczęło się od serdecznych słów powitania przez Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów III kadencji wszystkich przybyłych gości, a zwłaszcza członków I oraz II kadencji z Przewodniczącymi na czele w osobach Pani Janiny Paprzyckiej oraz Krzysztofa Wodniczaka. Wyjątkowo serdeczne słowa zostały skierowane zostały do Pani Mari Nowickiej prekursorki powołania MRS w Poznaniu przyjęte z dużą owacją.
  2. Przewodniczący Pan Szkutnik przedstawił refleksję na temat działalności MRS podkreślając w swoim wystąpieniu kanwę jej powstania. Uwypuklił znaczenie opracowania Pana prof. dr. hab. Zbigniewa Wożniaka, które stało się wiodącym opracowaniem, na podstawie którego można było opracować wytyczne do powstania Miejskiej Rady Seniorów.
  3. Posiedzenie uświetnili swoją obecnością dwaj z-cy prezydenta Miasta: Pan Jędrzej Solarski oraz Pan Tomasz Lewandowski. W swoich wystąpieniach podkreślali rolę MRS w kształtowaniu polityki senioralnej w Poznaniu .Składali serdeczne gratulacje oraz deklarowali dalszą dobrą i owocną współpracę, m.in. Pan Tomasz Lewandowski zapowiedział w budżecie na 2018 r. 1,5 mln fundusz grantowy na adaptację mieszkań do starości.
  4. Na wniosek MRS Pan Prezydent Poznania przyznał Panu Profesorowi Wożniakowi „Wielką Pieczęć Miasta Poznania”, a laudację poprzedzającą wręczenie wygłosił Pan Piotr Frydryszek członek MRS
  5. Wręczenia „Wielkiej Pieczęci” dokonali obecni Prezydenci przy aplauzie obecnych.
  6. Pan Profesor Wożniak wygłosił wykład nt. „Niedostatki wiedzy o starości”
  7. Zaczęło się składanie życzeń:

– od Marszałka Wożniaka
-od Pani Europoseł Krystyny Łybackiej
-od Rady Miasta
-od Wydziału Zdrowia
-od obecnych wszystkich sympatyków MRS

Rozpoczęła się okolicznościowa dyskusja i wspominanie minionych 10 lat.

Przewodniczący podziękował za liczny udział oraz zaprosił wszystkich na urodzinowy tort oraz kuluarowe rozmowy, które trwały bardzo długo.

Sekretarz MRS                                                              Przewodniczący MRS
/-/ Bogdan Nowak                                                   /-/ Zdzisław Szkutnik

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *