Protokół MRS z 3 października 2016 r.

Porządek posiedzenia TU

Protokół nr VIII/2016
Z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów III kadencji w dniu 3 października 2016 r.

Posiedzenie odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania.
Poświęcone było roli UTW/MRS w uaktywnianiu Seniorów.

 1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący MRS witając przybyłych dostojnych gości oraz członków MRS.
 2. W posiedzeniu według listy obecności uczestniczyło 18 gości oraz 12 członków MRS
 1. Po powitaniu głos zabrał Prezydent Solarski. W swoim wystąpieniu Prezydent przedstawił relacje ze spotkania w Strzeszynku (Oaza) oraz omówił funkcjonowanie projektu złotej rączki.
 2. Prof. dr hab. Stanisław Dylak z UAM dokonał wprowadzenia do dyskusji „Seniorzy macie szanseSamotność Niszczycielem” ”Łatwiej kochać na rzecz innych” to podstawowe tezy wystąpienia. Jednocześnie zadeklarował wygłoszenie referatów w środowiskach Seniorów.
 3. Pani Lidia Wrocinska członek MRS przedstawiła historię Uniwersytetów III wieku.
 4. Rozpoczęła się dyskusja.
 5. Głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz Zgółka także z UAM. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na definicji pojęcia ‘starzenie’.
 6. Zaproszeni goście z Uniwersytetów III wieku zabierając głos w dyskusji podnosili problemy inspirowania Seniorów do działania.
 7. Przewodniczący MRS przedstawił projekt uchwały o powołaniu zespołu do współpracy z Uniwersytetami III wieku. Uchwała została przyjęta przez aklamację.
 8. Ksiądz Bp dr Damian Bryl w swoim wystąpieniu podkreślił: Godność ludzi starszych-którzy są postrzegani niekiedy jako bezproduktywni. Podkreślanie, eksponowanie, odkrywanie godności wobec starszych. Integralność materialną i duchową ludzi starszych. Zaapelował o udział dnia 12 października w Mszy Świętej w Katedrze w intencji Seniorów.
 9. Na zakończenie dyskusji przedstawiono wniosek, aby powstała inicjatywa przeprowadzenia badań jakościowych życia Seniorów z udziałem przedstawicieli Kościoła. Zebrani zasugerowali, aby projekt wniosku przedstawić Prezydentowi Solarskiemu.
 10. Przewodniczący MRS w serdecznych słowach podziękował wszystkim za uczestniczenie w posiedzeniu i zakończył część I ogłaszając 15-minutową przerwę.

Druga część posiedzenia

Drugą część posiedzenia otworzył Przewodniczący MRS stwierdzając kworum.

1.   Omówiono sprawy bieżące- zgodnie z porządkiem obrad / w załączeniu/ główne tematy :

-Drzwi otwarte MRS 15.10.

-Realizacja usługi „Złota Rączka”

– Relacja z wizyty w Okrąglaku, Rejs po Warcie, Dzień Seniora w Strzeszynku (1 X)

-Przygotowania do konferencji w dniu 22 XI

-Wyjazd do Wrocławia 15 XI

 1. Przewodniczący podsumował funkcjonowanie trybu obiegowego MRS w okresie wakacyjnym – określił funkcjonowanie jako niezadowalające/mała aktywność/
 2. Przyjęto przez aklamację protokoły z posiedzeń w dniu 20.06. oraz z 05.09.2016.
 3. Przewodniczący przedstawił projekt Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów w czerwcu 2017 oraz porozumienia Wielkopolskich Rad Seniorów.
 4. Wstępne zamierzenia na 2017 rok- apel o zgłaszanie propozycji do planu pracy.
 5. Pan Marciniak przedstawił propozycje wydawania gazetki przez MRS . Wobec dużej ilości wątpliwości dotyczących przedstawionego projektu temat ten został przełożony do rozpatrzenia w późniejszym terminie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując za udział i wytrwałość wszystkim członkom MRS.

W załączeniu:
Lista Gości
Lista członków MRS

Sekretarz MRS                                                  Przewodniczący MRS

/-/ Bogdan Nowak                                           /-/ Zdzisław Szkutnik

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *