Protokół MRS z 4 września 2017

Porządek zebrania TU

Protokół   nr VI /2017
Z otwartego posiedzenia MRS III kadencji w dniu 4 września 2017 roku

       Posiedzenie odbyło się w Collegium Da Vinci o godz. 12:00

Posiedzenie otworzył Przewodniczący MRS witając przybyłych dostojnych gości z Panem                               Prezydentem Solarskim na czele oraz członków Miejskiej Rady Seniorów.

1.Przewodniczący MRS przedstawił kierunkowe działania MRS w kontekście 10-lecia Rady Seniorów jako wprowadzenie do dyskusji.

2.Prezydent Solarski ocenił bardzo dobrą współpracę z Radą Seniorów jej funkcję inicjatywną, doradczą i w pewnym sensie kontrolną. Rola MRS w sprawach dotyczących Seniorów i nie tylko wymusza na sprawujących władzę konkretne decyzje i działanie.

3.dr.Tomasz Kozłowski, kier .Katedry Edukacji i Nowych Mediów przedstawił wizerunek Seniorów w poznańskich mediach. Stwierdził jednoznacznie, że poznańscy Seniorzy są nieodzownym elementem bardzo szeroko prezentowanym przez wszystkie media. Nagłaśnianie problemów Seniorów jest podstawową misją do spełnienia przez wszystkie komunikatory występujące w naszym otoczeniu.

4.Poseł Ruciński przedstawił swoje starania z ław poselskich dotyczące służby zdrowia. Podkreślił olbrzymią rolę jaką spełniają Rady Seniorów w kształtowaniu polityki dotyczącej zdrowia /jako przykład działania dr .Sawińskiej/.

5.dyr. Biura Pani Europoseł Krystyny Łybackiej przekazał serdeczne pozdrowienia od Pani Europoseł oraz przedstawił kierunki działania w Parlamencie Europejskim dotyczące Seniorów oraz zapewnił o szerokim spektrum działań na rzecz wielkopolskich Seniorów przez wszystkie biura Pani Europoseł w miastach Wielkopolski/Senioriada w Wągrowcu/

6.Przedstawiciele Wydawnictwa Miejskiego „Posnania” oraz Redakcja miesięcznika „Poznań*” przedstawili nowe ścieżki dystrybucji wydawanego periodyku, jako platformy do publikowania tekstów również dziennikarzy obywatelskich.

7.Pan Adrian Kaczmarek z ZZKL przedstawił realizacje budowy mieszkań, w tym 10-15% dla Seniorów w 10 lokalizacjach, których oddawanie rozpocznie się już jesienią 2017 r.

8.Radna Miejska Pani Owsianna przedstawiła sposób procedowania inicjatyw Seniorów na posiedzeniach komisji Rady Miasta, przywołała m.in. jak starano się o wystąpienie do WHO o przyjęcie Poznania do światowej sieci Miast Przyjaznych Starzeniu.

9.W dyskusji zabierali głos przedstawiciele Klubów Seniora, Kół Emeryta, UTW, Działkowcy, Rad Osiedli . Przedstawiali swoje dokonania w sferze dotyczącej Seniorów oraz podkreślali dużą rolę jaką odgrywa MRS w życiu Poznańskich Seniorów. Podkreślali bardzo dobrą współpracę ,wymianę informacji oraz korzystanie ze wspólnych doświadczeń.

10.Przewodniczący MRS przedstawił harmonogram wydarzeń jubileuszowych 10-lecia Rady w miesiącu październiku.

11.Na zakończenie padły słowa serdecznego podziękowania za udział w tym posiedzeniu oraz dokonano krótkiego podsumowania bardzo owocnych i konstruktywnych obrad.

12.Przewodniczący zamykając posiedzenie zaprosił wszystkich do udziału w obchodach jubileuszu 10-lecia Miejskiej Rady Seniorów.

Sekretarz   MRS                                                           Przewodniczący MRS

/-/ Bogdan Nowak                                                      /-/ Zdzisław Szkutnik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *