Protokół MRS z 5 grudnia 2016 r.

Porządek posiedzenie TU

PROTOKÓŁ nr IX / 2016
Z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów III kadencji w dniu 05.12. 2016 roku

Posiedzenie odbyło się w Sali nr 317 WZ i SS w Poznaniu ul. 3 Maja 46
Przewodniczący MRS otworzył posiedzenie witając gości oraz członków MRS. Na podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdził kworum oraz przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty przez aklamację. Rozpoczęto realizację porządku obrad:

  1. Przyjęto protokół z posiedzenia MRS w dniu 03 października (uwzględniono zgłoszoną poprawkę) protokół przyjęto przez aklamację.
  1. Omówienie spraw bieżących:

– podsumowanie owocnej wizyty grupy członków MRS we Wrocławskiej Radzie Seniorów
– p. Anastasow przedstawiła działania w kierunku aktywizacji pensjonariuszy DPS-ów
– podsumowano konferencję MRS/WZiSS w dniu 22 listopada jako bardzo potrzebną w budowaniu relacji pomiędzy znaczącymi przedstawicielami organizacji zajmującymi się tematyką senioralną
– zasygnalizowano tematykę oraz możliwość nawiązania współpracy w temacie Seniorzy z miastami Partnerskimi Poznania.

  1. Pani Paprzycka zgłosiła wniosek o wystąpienie Miejskiej Rady Seniorów celem powołania jej w skład zespołu ds. opracowania polityki mieszkaniowej miasta Poznania (zgłoszony wniosek został poparty przez obecnych członków MRS).
  1. Omówiono sprawę wydawania periodyku dla seniorów przez MRS. Przyjęto wstępnie kierunek publikacji w miesięczniku „Poznań. Informator Samorządowy Metropolii Poznań” – propozycja została przez zebranych zaakceptowana pozytywnie. Przewodniczący podziękował p .Marciniakowi za dotychczasowe działania w kierunku wydawania naszego periodyku.
  1. Pan Chudobiecki omówił stan prac nad wdrożeniem w Poznaniu Karty Seniora.
  2. Częściowo został przedstawiony plan pracy MRS na 2017 rok z jednoczesnym ustaleniem ostatecznego terminu składania propozycji do planu na dzień 20.12.2016.
  1. Do wszystkich członków został ponowiony apel o większą aktywność w trybie obiegowym pracy MRS co bardzo ułatwia i przyspiesza nasze działania.
  1. Przedstawiono pierwsze założenia do przygotowania Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

W załączeniu:
Lista Gości
Lista członków MRS
Wniosek w spr. p. J.Paprzyckiej – Pan Tomasz Lewandowski

 

SEKRETARZ MRS                                                            PRZEWODNICZĄCY MRS

/-/ Bogdan Nowak                                                         /-/ Zdzisław   Szkutnik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *