Protokół MRS z 6 lutego 2017 r.

Porządek posiedzenia TU

Protokół nr II / 2017-03-01
Z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów III kadencji w dniu 6 lutego 2017 roku

 

Posiedzenie odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Miasta.

Głównym celem posiedzenia było spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący MRS witając gości oraz członków MRS.

Po powitaniu Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności MRS w 2016 r.

oraz zamierzenia (plan pracy) Miejskiej Rady Seniorów w roku 2017.

Po swoim wystąpieniu Przewodniczący udzielił głosu gościom posiedzenia.

  1. Pan Prezydent Jędrzej Solarski – Bardzo pozytywnie ocenił dokonania MRS w 2016 roku oraz ustosunkował się do planu pracy w 2017 roku oferując szerokie poparcie oraz pomoc w realizacji zamierzeń MRS.
  2. Przewodniczący Rady Miasta

Pan Grzegorz Ganowicz – Podkreślił dużą rolę w kształtowaniu polityki Senioralnej jaką pełni Miejska Rada Seniorów. Inicjatywy MRS oraz udział w wielu Komisjach Rady Miasta pozwala na ścisłą współpracę, co przynosi pozytywne rezultaty. Przewodniczący RM dostrzega potrzebę jeszcze większego udziału MRS w pracach Rady Miasta.

  1. Pani Ewa Jemielity Przewodnicząca Komisji Samorządowej RM –Dostrzega w swoim wystąpieniu zacieśnienie współpracy MRS z Radami Osiedla, głównie w przekazywaniu informacji do osób starszych w swoich gazetkach. Podkreśliła również ważną rolę jaką powinny spełnić powoływane Rady Osiedlowe Seniorów.
  2. Pan Marek Sternalski Przewodniczący Komisji Rodziny RM – Przedstawił zamierzenia powstałego Centrum Pomocy Rodzinie. Powstałe Centrum wpisuje się w szeroki plan działań Miejskiej Rady Seniorów.

W trakcie dyskusji zostały zgłoszone możliwości zacieśniania dalszej współpracy (spotkania, wymiana informacji o wspólnych działaniach, popieranie inicjatyw MRS).

Wszyscy obecni stwierdzili, że polityka senioralna w Poznaniu zmierza w dobrym kierunku, ale jest jeszcze dużo do zrobienia (budownictwo, służba zdrowia, bariery architektoniczne, opieka geriatryczna itp.)

Przewodniczący MRS podziękował gościom za udział w posiedzeniu oraz konstruktywne wypowiedzi i deklaracje. Ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie wznowiono posiedzenie.

Przewodniczący stwierdził kworum i przedstawił porządek dalszej części posiedzenia.

  1. Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację.

2 . Protokoły z posiedzeń z dnia 5 grudnia oraz 9 stycznia przyjęto przez aklamację.

  1. Przewodniczący przedstawił plan pracy Miejskiej Rady Seniorów w 2017 roku

Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku :

a/ Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów

b/10- lecie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

W trakcie dyskusji zostały doprecyzowane punkty planu i został przyjęty Uchwałą

Uchwała została przyjęta przez aklamacje. [Plan pracy na 2017 – TU]

  1. Przewodniczący przedstawił informacje bieżące:

-spotkania z DPS

-udział w posiedzeniach Rady Miasta

-spotkania w Klubach Seniora

-zaproszenia na spotkania

-prośby o poparcie przez MRS organizacji działających na rzecz Seniorów.

  1. Członkowie MRS w dyskusji podkreślali potrzebę wprowadzenia posiedzeń MRS

jednoczłonowych.

Po dyskusji i wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie.

W załączeniu:
– Lista gości
– Lista członków MRS

          Sekretarz MRS                                                                     Przewodniczący   MRS

/-/ Bogdan Nowak                                                                 /-/ Zdzisław Szkutnik

 

 

 

      

 

                                                

                                              

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *