Protokół MRS z 6 marca 2017

Porządek zebrania TU

                                           Protokół nr III /2017

Z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów III kadencji w dniu 6 marca 2017r

Posiedzenie odbyło się w Sali 317 w Wydziale Zdrowia przy ul. 3 Maja 46

Przewodniczący MRS powitał przybyłych na posiedzenie gości oraz członków MRS stwierdził kworum/lista obecności w załączeniu/ oraz przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty przez aklamację.

 1. Sekretarz MRS przedstawił protokół z posiedzenia odbytego w dniu 6 lutego (przyjęty przez

aklamację).

 1. Przewodniczący przedstawił informacje bieżące:
  -zamówienia na nowo opracowane ulotki
  -zamówienia na lupki z logo MRS
  -propozycje na konferencję 10-lecia MRS
 1. Informacje o aktywności i działaniach w Klubach Seniorów oraz w Domach Opieki Społecznej członków MRS: przedstawiły Panie Marianna Zbierska, Aldona Anastasow.
 1. Wybrane praktyczne aspekty ”dekalogu gerontologicznego” prof. Zbigniewa Wożniaka omówiła dr Anna Jakrzewska-Sawińska.
 2. Informacje o zamierzeniu utworzenia Centrum Geriatryczno- Gerontologicznego przy POSUM-ie przedstawił w imieniu Dyrektora Naczelnego Pana Piotra Nycza pełnomocnik ds. inwestycji Pan Nowakowski. Po przedstawieniu zamiaru utworzenia Centrum wywiązała się dyskusja:

– dr Sawińska przedstawiła swój projekt rozbudowy ‘Hospicjum domowego’, na którego dokończenie brakuje 1.5 mln złotych.

Wypowiadający się w dyskusji członkowie MRS podkreślali, że obydwa projekty nie wykluczająsię wzajemnie i są potrzebne aglomeracji poznańskiej.

 1. Przewodniczący przedstawił plan wydatków MRS w 2017 roku ( propozycję przyjęto przez aklamację).

W wolnych głosach przedstawiono:
– sprawę kursu komputerowego w Colegium da Vinci, m.in. dla chętnych członków MRS (takich jednak nie było);
– udział w spotkaniu organizowanym przez CIS z delegacją z Brna;
– Przewodniczący kolejny raz zaapelował do członków MRS o korzystanie z trybu obiegowego wdziałalności MRS;
– Potwierdzono następny termin posiedzenia MRS na dzień 3 kwietnia 2017 godz. 11.00 w siedzibie WZiSS sala 317.

Przewodniczący zakończył posiedzenie dziękując wszystkim za udział.

W załączeniu:

Lista obecności członków MRS
Lista gości

Sekretarz MRS                                                                 Przewodniczący MRS

/-/ Bogdan Nowak                                                              /-/ Zdzisław   Szkutnik

 

Zob. też doniesienie prasowe o posiedzeniu MRS – TU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *