Protokół MRS z 7 maja 2018

Porządek zebrania – TU

                                         Protokół nr III/2018

Z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu III kadencji w dniu 07.05.2018 roku. Posiedzenie odbyło się w siedzibie MRS ul. Mielżyńskiego 24

Posiedzenie otworzył przewodniczący MRS witając członków oraz przybyłych gości. Przewodniczący przedstawił agendę posiedzenia /przyjęta przez aklamację/.

Przystąpiono do realizacji agendy posiedzenia:

  1. Sekretarz MRS przedstawił protokół z posiedzenia w dniu 5 marca/przyjęty przez aklamację/
  1. Przewodniczący przystąpił do omawiania spraw bieżących:

– o ogólnopolskim 2. Kongresie Rad Seniorów z 7 marca w Krakowie;

– podsumowanie wizyty studyjnej w Krakowskiej Radzie Seniorów 15-17 kwietnia br.

– refleksje z X Forum Liderów Klubów Seniora z 6 kwietnia z udziałem przedstawicieli MRS. Integracja środowiska, apel o rozpowszechnianie Biuletynu z wkładką dla Seniorów;

– przedstawiciele MRS na Forum Wielkopolskich UTW w Rydzynie k. Leszna. Swoje spostrzeżenia z udziału w Forum przedstawił członek MRS Pan Marciniak;

– omówiono przygotowanie do udziału członków MRS w Szkole Mazowieckich Rad Seniorów /14-16 maja/ w Białobrzegach k. Warszawy;

– wyniki akcji „Zieleń w Mieście” zgodnie z podjętą Uchwałą – ref. Jędrzej Oksza-Płaczkowski przedstawił skład powołanego zespołu;

– informacja o zwiększeniu nakładu ”AS-a” z 30 tys. do 40 tys. egz. oraz nowe sposoby dystrybucji zreferował Piotr Frydryszek;

– informacja o nowej ulotce mówiącej o nieodpłatnych usługach dla Seniorów w Poznaniu w nakładzie 40 tys. egz., omówienie kanałów dystrybucji omówił Przewodniczący MRS;

  1. Omówienie stanu przygotowań do Międzypokoleniowej Parady Seniorów /2 czerwca/ – zreferowała Pani Aldona Anastasow.

4. Stan przygotowań do drugiej Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów w Rokosowie /13-15 czerwca/ przedstawił program Przewodniczący MRS. Prof. Jerzy Babiak i Bogdan Nowak jako koordynatorzy Wielkopolskiego Porozumienia Rad Seniorów przedstawili oczekiwania oraz tematy do dyskusji.

5. Przedstawiciel AWF – Dziekan prof. dr hab. Beata Pluta – przedstawiła założenia rekrutacji na kierunek licencjacki „Animacja osób 50+” zwracając się do członków MRS o rozpowszechnianie informacji o naborze.

6. W wolnych głosach poruszano sprawy dyżurów w siedzibie MRS /dokumentowanie podejmowanych interwencji/. Apel o zaangażowanie członków MRS w przekazywane informacje w trybie obiegowym oraz większy udział w pracach Komisji Rady Miasta związanych tematycznie z Seniorami.

7. Przewodniczący MRS przedstawił możliwość skorzystania z bezpłatnych Studiów Podyplomowych oraz pomaturalnych z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego na WSUS.

8. Pan Krzysztof Wodniczak zgłosił idee stworzenia lub wynajęcia studia filmowego i fotograficznego z myślą o działalności twórczej Seniorów.

Po wyczerpaniu agendy posiedzenia Przewodniczący podziękował za udział apelując jednocześnie o jak najliczniejszy udział w Paradzie Międzypokoleniowej.

Na tym posiedzenie zakończono

 

/-/Bogdan Nowak                                                                /-/ Zdzisław Szkutnik

Sekretarz MRS                                                                    Przewodniczący MRS

Dyskusja (1)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *