Protokół MRS z 8 maja 2017

Porządek zebrania TU 

 

                                      Protokół nr V/2017

Posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów III kadencji z dnia 08.05.2017 r.

Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Centrum Bukowska 27/29

  1. Przewodniczący MRS otworzył posiedzenie stwierdzając quorum – wg listy obecności obecnych 11 członków.

2.Przedstawiony porządek obrad przyjęto przez aklamację.

  1. Sekretarz MRS przedstawił protokół z posiedzenia w dniu 03.04.2017 (przyjęto przez aklamację).
  1. Przewodniczący przedstawił informację bieżące:

– od miesiąca czerwca zostanie uruchomione Biuro MRS przy ul.Mielżyńskiego 24, z dyżurami od września;

-podsumowanie wizyty członków MRS w Toruniu i Bydgoszczy jako ważny etap wymiany doświadczeń;

– przygotowanie do targów VIVA SENIORZY, potwierdzenie godzin uczestnictwa według harmonogramu;

-przedstawienie nowo wydanej ulotki MRS;

– omówienie majowego wydania czasopisma MRS „Aktywny Senior” (AS);

– stan przygotowań do Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów.

  1. Rozpoczęła się prezentacja w temacie ‘NGO a MRS’ o wzajemnej pomocniczej roli tych organizacji w niesieniu pomocy Seniorom. W dyskusji głos zabrały m.in. Justyna Ochędzan – WRK Związek Org. Pozarząd. i Elżbieta Świtalska z Fundacji Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji.
  2. Pani Bolesława Retecka – Prezes Stowarzyszenia ‘mali bracia Ubogich’ zgłosiła propozycje utworzenia darmowego transportu dla Seniorów  do lekarza, urzędów itp. (na wzór ‚złotej rączki’), popierając tym samym analogiczną myśl, wyrażaną wcześniej przez MRS.
  3. Pani Małgorzata Wower – koordynatorka działań wolontaryjnych w Poznaniu, przedstawiła działania w zakresie spotkań z Seniorami w różnych konfiguracjach wiekowych wspólnie z Wolontariuszami.
  4. Następnie rozpoczęła się prezentacja Wielkopolskiego Klastra Seniora. Prezentację prowadził Dyrektor Wlkp. Klastra Seniorów Pan Tomasz Kasprzyk.
  5. Sekretarz MRS poinformował o lakonicznym piśmie Pani Lidi Wrocińskiej-Sławskiej dot. rezygnacji z członkostwa w Miejskiej Radzie Seniorów. Pismo zostanie skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta.

10.Wobec ponownego nieprzygotowania przez członków MRS mapy urzędów, organizacji w sieciach
Miejskich mających w swoich kompetencjach sprawy osób starszych punkt ten nie został
zrealizowany. Zdarza się ta sytuacja po raz trzeci (osoby odpowiedzialne Pan Chudobiecki, Pani
Wrocińska)

11.Informacja o spotkaniu z byłymi członkami MRS I i II kadencji, wobec nieprzygotowania wykazu
przez Panią Paprzycką, Panią Sawińską, Panią Wrocińską, nie został po raz trzeci zrealizowany.

12.Omówienie udziału członków MRS w komisjach Rady Miasta nie potwierdziło inicjatyw
podejmowanych w drodze uczestnictwa. Jest to przejaw małego angażowania się członków MRS.

Wobec niezrealizowania pewnych wykazanych w protokole punktów posiedzenia i wyczerpania pozostałych Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Następne posiedzenie odbędzie się 5 czerwca z główną tematyką: „Budownictwo dla seniorów”.

Sekretarz MRS                                                      Przewodniczący MRS

/-/Bogdan Nowak                                                 /-/ Zdzisław Szkutnik

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *