Protokół MRS z 9 stycznia 2017 r.

Porządek posiedzenie TU

                                         PROTOKÓŁ nr I/ 2017

Z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów III kadencji w dniu o9.o1.2017 roku

 

Posiedzenie odbyło się w Sali MOPR-u w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18.

Powitania wszystkich przybyłych na posiedzenie gości oraz członków MRS dokonał

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Włodzimierz Kałek.

Następnie Przewodniczący MRS podziękował za życzliwe przyjęcie, stwierdził kworum

oraz przedstawił porządek posiedzenia.

Na wniosek Pani Paprzyckiej porządek posiedzenia po przegłosowaniu został zmieniony.

W pierwszej części po zmianie zaczęły się prezentacje:

  1. Prezentacje MOPR pod kątem działalności ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób starszych przedstawił dyr. Kałek z swoimi współpracownikami:

-zasady przyznawania świadczeń przez MOPR

-osoby starsze mogą ubiegać się o wsparcie w formie usług opiekuńczych

-MOPR wspólnie z organizacjami pozarządowymi realizuje projekt dofinansowywany

z Funduszy Europejskich pod nazwą „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania

  1. Następną prezentację przedstawiła dr Sawinska. Głównym celem prezentacji było

przedstawienie uzasadnienia do przyjęcia stanowiska przez MRS dotyczącego opieki

geriatryczno-gerontologicznej w Poznaniu.

  1. Pani Joanna Olenderek – Z-ca dyr. Poznańskiego Centrum Świadczeń omówiła nowe wyzwania stojące przed Centrum oraz przedstawiła dotychczasowe i przyszłościowe kierunki działań.

Wszystkie wymienione prezentacje znajdują się na stronie mrs.poznan.pl

Przewodniczący podziękował gościom za przybycie oraz konstruktywne prezentacje.

Została ogłoszona 10 minutowa przerwa celem dokończenia kuluarowych rozmów.

Przewodniczący wznowił posiedzenie.

Głos zabrał członek MRS Pan Chudobiecki zgłaszając uwagi do projektu stanowiska (pomimo przesłania projektu stanowiska z dużym wyprzedzeniem z prośbą o uwagi żadne w trybie obiegowym pracy MRS nie zostały zgłoszone).

– Rozpoczęła się dyskusja , która nie wnosiła żadnych konkretnych rozwiązań i nie prowadziła

do możliwości uchwalenia „Stanowiska MRS w sprawie potrzeby poprawy adekwatności

     wybranych świadczeń i usług geriatryczno-gerontologicznych wobec potrzeb starszych

     mieszkańców Poznania”.

–  Wobec braku możliwości uzyskania konsensusu w tym temacie, wymienionego stanowiska

nie uchwalono.

  1. Ograniczenia czasowe niektórych członków MRS spowodowały brak kworum.
  2. Wobec zaistniałej sytuacji, pomimo nie zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 

W załączeniu:
– Lista gości
– Lista członków MRS

 

Sekretarz MRS                                                                   Przewodniczący MRS

/-/ Bogdan Nowak                                                               /-/ Zdzisław Szkutnik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *