Protokół MRS z dnia 10 października 2018 (ostatni w III kadencji)

P r o t o k ó ł nr V/2018

Z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu w dniu 10.10.2018 roku

     Wyjazdowe posiedzenie w dniach 10-11 października 2018 odbyło się w Kamińsku k./Murowanej Gośliny.

Posiedzenie miało charakter podsumowujący III kadencję Miejskiej Rady Seniorów i odbyło się z udziałem zaproszonych Gości w osobach:

Z-cy Prezydenta Jędrzeja Solarskiego, Dyrektor WZiSS Magdaleny Pietrusik –Adamskiej (wraz z Panią Lidią Płatek) i Dyrektora CiS Pana Wojciecha Bauera. W posiedzeniu wzięli również udział zaproszeni Dyrektorzy (kierownicy) DPS/DDPS/ Klubów Seniora oraz osoby efektywnie współpracujące z MRS.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący MRS witając przybyłych Gości oraz członków MRS.

  1. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia (przyjęty przez aklamację)
  2. Sekretarz Rady przedstawił protokół z posiedzenia z dnia 3.09 (przyjęty przez aklamację)
  3. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności MRS III kadencji (w zał. poniżej).

Sprawozdanie zostało pozytywnie ocenione w wypowiedziach v-ce Prezydenta, Pani Dyrektor WZiSS oraz innych uczestników posiedzenia (Dyrektorów DPS, Klubów Seniora i pozostałych). Sprawozdanie przyjęto przez aklamację.

  1. Członkowie Miejskiej Rady Seniorów otrzymali od Władz Miasta indywidualne

podziękowania od Prezydenta Jacka Jaśkowiaka.

  1. Następnie rozpoczęła się dyskusja nad zrealizowanymi działaniami oraz takimi, jakie w przyszłości powinny być podejmowane na rzecz Poznańskich Seniorów.
  2. Przewodniczący podsumowując dzisiejsze posiedzenie podziękował wszystkim obecnym za stworzenie konstruktywnej i miłej atmosfery oraz zakończył posiedzenie.
  3. Dla porządku odnotujmy w protokole, że wyjazdowemu posiedzeniu MRS towarzyszyły warsztaty edukacyjno-rekreacyjne prowadzone przez prof. dr. Marka Chojnackiego z Instytutu Kulturoznawstwa UAM/WSUS i choreografkę Paulinę Wycichowską z AWF nt człowiek a natura, z treningiem inspiracji i elementami arteterapii i choreoterapii. Dla uczestników spotkania były to zajęcia inne, przy tym oryginalne i ciekawe.
  4. Z tekstem  „Sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Seniorów w III kadencji (2015-2018)” wraz z istotnym załącznikiem można zapoznać się – TU  i TU (zał.).

Polecamy też uwadze skrót w formie kilku refleksji zawartych w prezentacji ppt pokazanej w uproszczonym formacie pdf – TU

Więcej nt powyższego posiedzenia MRS, zob.: TU

W załączeniu:
Lista obecności

Sekretarz MRS                                                                       Przewodniczący MRS

/-/ Bogdan Nowak                                                               /-/ Zdzisław Szkutnik!

 

UWAGA!
Kontynuacja od stycznia 2019 r. zwołań oraz protokołów z posiedzeń Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji zob. w zakładce MRS na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych – TU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *