Przedstawiciele MRS na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej poświęconym przygotowywanej Ustawie o monitorowaniu sytuacji seniorów

W dniu wczorajszym (23 lipca) trzy osoby z MRS  (dr Anna Sawińska, Krzysztof Wodniczak, dr Zdzisław Szkutnik) uczestniczyły w posiedzeniu Komisji kierowanej przez posła Michała Szczerbę.

W porządku spotkania znalazły się dwa punkty:

I. Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat programu „Kultura Dostępna” z uwzględnieniem propozycji skierowanych do osób starszych – referował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. Dyskusja nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o monitorowaniu sytuacji osób starszych w Polsce – przedstawiał przewodniczący Komisji poseł Michał Szczerba.

W dyskusji w punkcie pierwszym nad bogatą ofertą kulturalną Ministerstwa KiDN zauważono, m.in. rozbieżność wynikającą z wagi przykładanej do problematyki senioralnej, a jej nikłym przełożeniem praktycznym  w zaprezentowanej informacji MKiDN. Oczywiście, Seniorzy mogą korzystać z ofert dostępnych dla wszystkich, którymi są bezpłatne wydarzenia kulturalne zob. kulturadostepna.pl, ale to nie wyczerpuje przecież innych możliwości adresowanych specjalnie do Seniorów, które zasygnalizowano w ograniczonym  wyborze.

W punkcie drugim o podjęciu inicjatywy ustawodawczej kilkuosobowe grono referentów przybliżyło jej założenia, wśród których ważne wydaje się, m.in. nałożenie na Radę Ministrów obowiązku systematycznego monitorowania sytuacji seniorów (osiągnięć, potrzeb), jej zakresów (mówiono o dwunastu), źródeł finansownia i corocznego składania raportu do końca czerwca. Zapowiedź Ustawy zebrani przyjęli z akceptującą uwagą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *