Samorządy nie wykorzystują potencjału 60+

„Dlaczego rady seniorów są zaledwie w co ósmej gminie w Polsce [w styczniu 2019 gmin było 2477], skoro powoływanie ich umożliwia znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym z listopada 2013 roku? Sposobem wzmocnienia pozycji grupy 60+ w środowisku lokalnym jest uczestnictwo rad seniorów w akcji Masz Głos, co wyraźnie pokazuje przykład z Sosnowca. […]

Ustawa zakłada, że władze mają sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych, między innymi poprzez zakładanie gminnej rady seniorów. Założenie jest ambitne i jak najbardziej słuszne, jednak – jak pokazuje doświadczenie Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic – często nie przynosi widocznych efektów.

Wynika to z wielu czynników, do najważniejszych można zaliczyć: niskie zainteresowanie samorządów oraz innych podmiotów współpracą z radą , niewielki realny wpływ rady na kształtowanie lokalnej polityki senioralnej, słabe przygotowanie merytoryczne członków rady do wykonywania swojej roli [przeciwdziałania: TU i TU]. Czasem przeszkodą może być także wielość podmiotów realizujących podobne projekty na rzecz osób starszych w danym środowisku oraz sprzeczne interesy i niski poziom zaangażowania samych radnych w działania podejmowane przez radę. […]“

Pełny tekst art. Iwony Nowak na portalu prawo.pl czytaj TU

Przy okazji polecamy uwadze Państwa Seniorów:

Opis publikacji

„Książka w całościowy sposób odnosi się do problematyki gminnych rad seniorów – począwszy od przedstawienia genezy rozwiązań, przez analizę normatywną, a skończywszy na praktycznym aspekcie ich funkcjonowania w skali kraju. Omawia ona aspekty prawnofinansowe oraz funkcjonalne ich działania i odpowiada na pytania:

  • w jaki sposób utworzyć gminną radę seniorów,
  • jakie dokumenty są do tego niezbędne,
  • w jaki sposób taka rada funkcjonuje i kto może wchodzić w jej skład.
  • Publikacja wzbogacona jest o przykładowe schematy działań wskazujące ścieżkę tworzenia, finansowania i rozwiązywania rad seniorów oraz niezbędnych do tego dokumentów – statutów, zarządzeń i uchwał.

Adresaci:

Opracowanie jest przeznaczone nie tylko dla seniorów – beneficjentów analizowanej regulacji prawnej, lecz także dla podmiotów włączonych w proces powoływania rad: przedstawicieli samorządów…

Więcej  

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *