Seniorzy mają głos! Wybory do Miejskiej Rady Seniorów

„W Poznaniu, podobnie jak w Wielkopolsce, czy jeszcze szerzej – w Polsce, przybywa seniorów. Obecnie w naszym mieście osoby w wieku 65+ stanowią ok. 18% populacji. Do 2050 r. ich udział ma się zwiększyć do poziomu 34%, a tym samym będą stanowić 1/3 populacji Poznania.

W bieżącym roku zakończy swoją działalność Miejska Rada Seniorów III kadencji i odbędą się wybory na kolejną. W związku z tym, w pierwszej połowie sierpnia na stronie Urzędu Miasta Poznania (www. poznan.pl) , a także w lokalnym dzienniku i na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona informacja o możliwości uczestniczenia w wyborze na kandydatów do składu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Poznania na kolejną IV kadencję. [Zob. TU]

O tym, że warto się organizować i działać na rzecz środowiska niech świadczą dokonania Rady w mijającej kadencji. Realizatorami było kilka podmiotów, ale często działo się to wszystko z inspiracji MRS (funkcja inicjatywna).

Przypomnijmy, że 25 października 2017 r. minęło 10 lat od utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Teraz pośród ok. 350 Gminnych/Miejskich Rad Seniorów w kraju, łącznie z 31 w Wielkopolsce, poznańska MRS jest najstarszą, przy tym od początku posiadającą 3 funkcje: doradczą, opiniodawczą i inicjatywną.

Wybrane dokonania na rzecz Seniorów Poznania (nieodpłatne), które miały miejsce w okresie III kadencji Miejskiej Rady Seniorów […][Zob. link poniżej]

Fot. za ‚My60+’  Zdzisław Szkutnik – przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów i fragment jego wypowiedzi:

– Od trafnego wyboru składu MRS wiele zależy. Takie szanse oczywiście są i założyć trzeba, iż nowa Rada swą kreatywnością i zaangażowaniem w pracę społeczną na rzecz 144-tysięcznego środowiska osób 60+ wiele zdoła dla niego pozyskać, by poprawić poziom życia ludzi starszych. […]

Zakres działań MRS określa jej Statut. Łączy się on także z trzema funkcjami Rady, tj. funkcją doradczą, opiniodawczą i inicjatywną. W mijającej trzeciej kadencji dominowała ta ostatnia funkcja, co zaowocowało w pełni zrealizowanymi ponad 35 różnymi inicjatywami. Można poznać je na stronie: http://mrs.poznan.pl , która w rzeczywistości jest bogatą bazą wiedzy senioralnej (1600 tekstów, wiele zdjęć, filmów, audycji tv i radiowych). [Zob. też – TU]

Wydaje się ważne, by w nowym składzie Rady znalazła się osoba, która samodzielnie zdoła tę stronę dalej prowadzić, tj. na bieżąco uzupełniać ważnymi dla środowiska Seniorów wiadomościami. Podobne oczekiwanie, jakkolwiek nieco prostsze, dotyczy profilu MRS na Fb.
Przydaliby się w składzie Rady także dziennikarze obywatelscy, by kontynuować wydawanie miesięcznika „Aktywny Senior” w nakładzie 40 tys. egzemplarzy.
[…]“

Pełny tekst art. czytaj w magazynie ‚My60plus‘ 2018 Nr 3 s. 6-7 – TU

Art. pokrewny czytaj – TU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *