Stawiamy na aktywność

„Wyniki badań potwierdzają, że seniorzy w Polsce są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb. Dobrze rozumieją, że regularne ćwiczenia, dbałość o aktywność fizyczną i umysłową są kluczowe dla utrzymania zdrowia i dobrej kondycji. Potrafią też spojrzeć krytycznie na swoje przyzwyczajenia i to jest pierwszy krok, by je zmienić. W tym wszystkim potrzebują jednak wsparcia. Kluczową rolę odgrywa tu motywujące środowisko oraz ciekawa, zróżnicowana oferta aktywności.

Ważna jest aktywność społeczna, jak regularne spotkania ze znajomymi, zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy czy uczestnictwo w wydarzeniach. Widać to na przykładzie seniorów skupionych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, którzy obok czynnego zaangażowania w 29 sekcjach tematycznych biorą coraz częściej udział w zadaniach zewnętrznych inicjowanych przez różne instytucje i organizacje, którym bliskie jest dobro najstarszych mieszkańców miasta, którzy potrafią słuchać, czego oczekują seniorzy i jak chcieliby kształtować swoje życie.

W tym kontekście pragnę przybliżyć czytelnikom warte zauważenia przedsięwzięcia, jakie miały w ostatnim czasie miejsce na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Pierwszym z nich było przyjęcie przez słuchaczy Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaproszenia na grę miejską „Dzień Seniora. Aktywnie i bezpiecznie”, organizowaną z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy współudziale ostrowskiego Urzędu Miejskiego, a także Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Komendy Powiatowej Policji. […]

Bezpieczni na drodze

Popierając przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia oraz budowania współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych seniorzy UTW w Ostrowie Wielkopolskim wzięli udział w akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” […]

Zwiedzając nowy ośrodek edukacyjny
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim zwiedzili najnowszy obiekt oświatowy Centrum Kształcenia Praktycznego. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej starszych studentów zaprosił starosta Paweł Rajski. Z ust starosty powiatu, honorowego członka ostrowskiego UTW usłyszeli, że Centrum Kształcenia Praktycznego to największa w historii odrodzonego samorządu powiatowego inwestycja oświatowa, będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, który potrzebuje specjalistów różnych branż. […]

Angażując się dla dobra wspólnego seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim dają przykład godny naśladowania wielu najstarszym mieszkańcom miasta. Ich aktywność i działania
stały się inspiracją dla kolejnych roczników przechodzących na emeryturę. Są przy tym istotnym motywem obecnym w programie działań miasta na rzecz seniorów pn. „Ostrów Wielkopolski z sercem dla seniorów”.

Pełny tekst art. Kazimierza Nawrockiego w m-czniku ‚Gazeta Senior‘ 2018 Nr 10 (listopad), s. 8 czytaj – TU
Uwaga: otwieranie zawartości e-numeru może trwać ok. 60 sek.

Art. pokrewny czytaj –TU oraz TU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *