Spotkanie seniorów w ‚Oazie’

„Poznań jest wiodącym miastem w kraju w zakresie współpracy z seniorami. Nowatorskie programy senioralne, pakiety pomocowe i podejście władz miasta do problemów osób starszych, pozwalają na spojrzenie w przyszłość z…

Spotkanie seniorów w restauracji ‚Oaza‘

„Spotkania seniorów z władzami samorządowymi miasta w strzeszyńskiej Oazie przez cały okres III kadencji Miejskiej Rady Seniorów miały wyjątkowy charakter. Cyklicznie, raz w kwartale, przedstawiciele DPS-ów i Klubów Seniora mieli…