Uchwała Nr 1/2017 MRS z 6.02.2017

Uchwała Nr 1/2017
Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu
z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy MRS na 2017 rok, tj. celów i wiodących tematów

Na podstawie Statutu Miejskiej Rady Seniorów (paragraf 13) nadanego uchwałą Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta z dnia 10 lutego 2015 r. Miejska Rada Seniorów na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2017 r. postanawia co następuje:

Paragraf 1

Przyjąć „Plan pracy MRS w 2017 roku (Cele i wiodące tematy)“ będący załącznikiem do niniejszej Uchwały – do realizacji.

Paragraf 2

Jednocześnie uznaje się, że przyjęty plan ma charakter ramowy i ulegać może w ciągu roku, w zależności od pojawiających się potrzeb, stosownym szczegółowym modyfikacjom i uzupełnieniom, także w zakresie osób podejmujących konkretne doraźne zadania.

Paragraf 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu MRS.

Paragraf 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący MRS
/-/Zdzisław Szkutnik

Załącznik:
Plan pracy MRS w 2017 roku (Cele i wiodące tematy)

Do wiadomości:

  • Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz
  • Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski
  • Radna Miejska do kontaktów z MRS Magorzata Woźniak

Za przyjęciem uchwały głosowało: 11 osób
Przeciw głosowało: 0 osób
Wstrzymało się od głosu: 0 osób

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1/2017 MRS w Poznaniu
w sprawie przyjęcia planu pracy MRS na 2017 rok, tj. celów i wiodących tematów

Plan pracy jest podstawowym narzędziem organizującym pracę MRS w ciągu danego roku. Pokazuje on zakładany przebieg planowanych spraw i działań i sposób ich realizacji, w czym zasadza się jego praktyczna przydatność; pozwoli też na pewną refleksję, co dalej.

W związku z powyższym uchwała jest uzasadniona.

1 załącznik do Uchwały Nr 1/2017 MRS z 6 II 2017: „Plan pracy MRS w 2017 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *