Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania

logo-5

„Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Stowarzyszeniem Medycyna Polska, Fundacją Aktywizacja, Fundacją L’Arche realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”. Wartość projektu: 13,4 mln zł, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 12,7 mln zł.

Celem projektu jest prowadzenie kompleksowych I zindywidualizowanych usług społecznych skierowanych do 1135 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, oraz do 302 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, zamieszkałych w Poznaniu w latach 2017-2018. Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie Poznania oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością.

Teleopieka w Poznaniu

teleopieka-217x257W ramach Zintegrowanego Centrum Opieki 550 osób objętych zostanie usługą teleopieki, w tym pilotażowym programem telemonitoringu medycznego objęte zostaną 24 osoby. Osoby objęte tym programem otrzymują na wyposażenie: ciśnieniomierz, holter mobilny oraz glukometr i zostają  podłączone do centrum komunikacyjnego. Zintegrowane Centrum Opieki to kompleksowe wsparcie dla niesamodzielnych szczególnie ze względu na wiek i/lub z niepełnosprawnością. Projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań IT tworzących system teleopieki oraz telemedycyny w ramach Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych obejmujących wsparcie asystenta dla osób niesamodzielnych szczególnie ze względu na wiek i/lub z niepełnosprawnością. […]

Partnerami odpowiedzialnymi za realizację projektu Teleopieki są: Stowarzyszenie Medycyna Polska, tel. 606 397 032 oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, tel. 664 999 882. Wszelkich informacji w udziale w projekcie można również uzyskać osobiście lub dzwoniąc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Udział w projekcie jest bezpłatny z wyjątkiem usług opiekuńczych […]“

Pełny tekst art. Romana Szymańskiego na portalu my60plus.pl czytaj TU

Por. też art. Zielony telefon dla seniorów w „Gazecie Senior‚ 2017 Nr 3 s. 14 – TU

Czytaj też ‚Teleopieka dla 1000 Seniorów...’ – TU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *