Majówkowe spotkanie w ‚Oazie’

"W tradycję spotkań Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu wrosły odbywające się raz w kwartale nad jeziorem w 'Oazie' spotkania z seniorami. Każdorazowo bierze w nich udział Z-ca Prezydenta Miasta Jędrzej…

A‘ propos Dnia Kobiet

„Epoki mijają jak ruchome piaski. Miejsce, w którym stoimy teraz, nie jest tym samym miejscem co poprzednio” – Haruki Murakami. Pokolenie kobiet, którym przyszło żyć w latach 60, 70 czy…