Uwaga! ważny komunikat

Miejski Zespół Wyborczy ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. uprzejmie informuje, że wyborcy poruszający się na wózkach inwalidzkich lub o kulach oraz wyborcy, którzy ukończyli 70.…

Wizyta kieleckiej Rady Seniorów

W dniach 15-16.05.2019 gościliśmy Kielecką Radę Seniorów przebywającą w Poznaniu na wizycie studyjnej . Doświadczenia Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, powołanej jako pierwszej w Polsce, może być inspiracją dla innych, niedawno…

Majówkowe spotkanie w ‚Oazie’

"W tradycję spotkań Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu wrosły odbywające się raz w kwartale nad jeziorem w 'Oazie' spotkania z seniorami. Każdorazowo bierze w nich udział Z-ca Prezydenta Miasta Jędrzej…

A‘ propos Dnia Kobiet

„Epoki mijają jak ruchome piaski. Miejsce, w którym stoimy teraz, nie jest tym samym miejscem co poprzednio” – Haruki Murakami. Pokolenie kobiet, którym przyszło żyć w latach 60, 70 czy…