Druga Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. odbędzie się ważne wydarzenie, służące wzmocnieniu znaczenia Wielkopolskich Rad Seniorów oraz promocji działań na rzecz osób starszych: 2. Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów. Inicjatorem…

Dobra zmiana w polityce senioralnej

Staramy się dostarczać Państwu Seniorom na naszej stronie informacje w sposób obiektywny i bezstronny, niezależnie od ich politycznej proweniencji. Ważne, by były dla Seniorów pomyślne i przydatne. Warto więc zwrócić…