Szkolenie dla Rad Seniorów – zaproszenie!

ZAPROSZENIE  Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów OPoWRS oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają na szkolenie 'Rady seniorów – model i rzeczywistość'. Do udziału w szkoleniu zapraszamy…

X Forum III Wieku. Budujemy koalicję seniorów

„X Forum III Wieku. Konsolidacja organizacji senioralnych w całym kraju oraz utworzenie urzędu rzecznika osób starszych to najważniejsze postulaty jubileuszowych sądecko-krynickich debat. [...] Należy podkreślić, że zadaniem Forum III Wieku…

Materiał z posiedzenia jednej z Komisji przy RPO z 13 kwietnia 2018 nt rządowego programu “Polityka społeczna wobec osób starszych 2030…”

Polecamy uprzejmej uwadze Państwa Seniorów stronę internetową Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z linkiem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/posiedzenie-komisji-ekspertów-ds-osób-starszych-1 , gdzie są zawarte wnioski Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich do rządowego programu…