Rady Seniorów w Wielkopolsce

Seniorzy województwa wielkopolskiego mieszkają w 230 gminach i miastach (na prawach powiatu) regionu. Stanowią oni 25,7% całej populacji liczącej 3,47 mln mieszkańców. W niedalekiej perspektywie liczba osób, które osiągną wiek…

Czas Seniorów

Refleksja w związku z Ogólnopolskim Dniem Seniora,  14 listopada (dopuszcza się też to święto pod datą 20 listopada) Obserwowane procesy demograficzne, ekonomiczne i społeczne zaczynają powodować „[...] reorientację kultury z apoteozy…

‚Moodle‘ na usługach Rad Seniorów

W październiku br. Miejska Rada Seniorów uruchomiła e-platformę edukacyjną o nazwie ’Poznański e-senior‘. Jej istotą jest bezpłatny program ‚Moodle‘ do zdalnego nauczania, szeroko użytkowany w szkolnictwie wyższym. E-platforma jako repozytorium…

Czarnków: otwarto Centrum Aktywności Senioralnej

„Pod koniec września 2017 seniorzy z Czarnkowa otrzymali od władz miasta nowe miejsce, gdzie mogą odbywać się wykłady, warsztaty i spotkania. Dotychczas organizacje senioralne działające w Czarnkowie były rozproszone po…

Wielkopolscy seniorzy zostali docenieni

„Zazwyczaj w sali zasiada 32 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Na Nadzwyczajnej Sesji poświęconej wielkopolskim seniorom sala była pełna. Z całej Wielkopolski przyjechały osoby zajmujące się tą coraz liczniejszą grupą wiekową.…