Jest ustawa o osobach starszych, ale…

„11 września 2015 r. sejm przegłosował ustawę o osobach starszych, która wprowadza obowiązek systematycznego monitorowania sytuacji społecznej seniorów. [ Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1705 – zob.: TU ]  Ustawa powstała…

Coraz starsi

Marta Żakowska “Warto przyjrzeć się wyzwaniom, jakie niesie starzenie się społeczeństwa. Ten problem dotyczy nas wszystkich. […] Wraz z nami szybko starzeją się więc też społeczności naszych miast. Jak nigdy wcześniej…

Senior-WIGOR

Program przewiduje finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów oraz samorządów województw - w zakresie tworzenia i prowadzenia Dziennych Domów „Senior-WIGOR” oraz Klubów „Senior-WIGOR”. Zapowiedź działań na rzecz tworzenia takich…

Polityka senioralna trafia na Wiejską

Sejm RP w dniu 9 maja 2014 roku powołał nową stałą komisję sejmową – Komisję Polityki Senioralnej. Inicjatywa Pani Marszałek Ewy Kopacz, wspierana przeze mnie i Parlamentarny Zespół ds. UTW,…

Gminne Rady Seniorów

Od grudnia 2013 r. samorządy w całym kraju mogą powoływać Gminne (Miejskie) Rady Seniorów (dalej: RS). Nie jest to obowiązkowe, ale ustawa do tego zachęca. Zob. tekst ustawy TU RS…