Polska kultura – gdzie są jej mateczniki?

        Prof. Andrzej Tyszka jest socjologiem kultury i aksjologiem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz opozycji w PRL, internowany w stanie wojennym. Członek­‑założyciel Towarzystwa Kursów Naukowych. „Mateczniki kultury, zagrody edukacyjne, uniwersytety trzeciego wieku,…

Nowa edycja konkursu ASOS

„Od 8 stycznia 2020 r. można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020. Dokumenty należy składać do…

Polecamy uwadze najnowsze opracowanie dot. UTW

Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce. Oprac. Wiesława Borczyk i in. Wyd. 3 popr. i uzup. Nowy Sącz: Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 2019. E-wersja 48-stronicowej publikacji (format pdf)…

Samorządy nie wykorzystują potencjału 60+

„Dlaczego rady seniorów są zaledwie w co ósmej gminie w Polsce [w styczniu 2019 gmin było 2477], skoro powoływanie ich umożliwia znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym z listopada 2013 roku? Sposobem wzmocnienia pozycji…