Nowość wydawnicza: „Starość w drodze…“

Starość w drodze... Red. nauk. Adam Zych. Ser.: Profesjonalny Pracownik Socjalny. Nr 13. Katowice, Wydaw. Nauk. „Śląsk“, 2020. ISBN 978-83-8183-040-9. Fragmenty recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbiety Trafiałek: „Upowszechnianie wiedzy…

Tarcza antykryzysowa 4.0 – rozwiązania dla NGO

  „23 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał tzw. tarczę antykryzysową 4.0, tj. ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19…

Wielkopolska Infolinia Wsparcia dla Seniorów

„Najstarsi mieszkańcy regionu mogą liczyć na wsparcie informacyjne i psychologiczne w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej uruchomił specjalną linię telefoniczną.…