Druga Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. odbędzie się ważne wydarzenie, służące wzmocnieniu znaczenia Wielkopolskich Rad Seniorów oraz promocji działań na rzecz osób starszych: 2. Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów. Inicjatorem…

Refleksje pokongresowe

„Drugi Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów, który odbył się w marcu w Krakowie, był wydarzeniem o znacznej doniosłości dla zorganizowanego ruchu senioralnego. Doniosłość wynika z tego, że stanowi czytelny sygnał o…

Teleopieka domowa – nowe rozwiązanie (oferta)

Szanowni Państwo, pragnę Państwu zaprezentować nasze polskie rozwiązanie do teleopieki domowej. Do realizacji projektów ze wsparciem funduszy UE na usługi zdrowotne i społeczne - w tym teleopiekę nad seniorami i…