Poznańskie Dni Rodziny – zaproszenie!

12 maja w godzinach od 11:30 do 16:30 odbędzie się uroczysta Inauguracja Poznańskich Dni Rodziny 2018. Zachęcamy najmłodszych, młodzież, rodziców i dziadków do przyjścia na Łęgi Dębińskie, gdzie przygotowany zostanie Festyn Otwarcia…

Polityka senioralna

„Poprawa warunków życia osób starszych zamieszkujących w Poznaniu, ich bezpieczeństwo i godna opieka na każdym etapie starzenia się – to cel programu pod nazwą „Polityka senioralna Miasta Poznania na lata…

Poznań miastem seniorów – konsultacje społeczne!

„Darmowe taksówki, pieniądze na przystosowanie mieszkań i plany budowy nowego domu opieki społecznej. To jedne z głównych założeń nowej polityki senioralnej Poznania jaką planuje miasto. Teraz urzędnicy prowadzą oficjalne konsultacje.…

Polityka mieszkaniowa – konsultacje społeczne. UWAGA SENIORZY!

Szanowni  Państwo, Uprzejmie informuję, iż Zespół ds. opracowania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania wypracował projekt dokumentu "Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027". Zgodnie z przyjętym trybem prac nad dokumentem konsultacje społeczne wyznaczone…

Strategia polityki społecznej ROPS

„Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizując zadania samorządu województwa w zakresie opracowania, aktualizowania i realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej opracował i od listopada 2010 roku wdraża Strategię…